Znaleziono 6 artykułów

Małgorzata Zakrzewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola organizacji pozarządowych w budowaniu kapitału społecznego : ujęcie teoretyczne Danuta Miłaszewicz Małgorzata Zakrzewska s. 45-55
Uwarunkowania rozwoju kapitału społecznego w Polsce Małgorzata Zakrzewska s. 76-96
Kapitał społeczny jako determinanta rozwoju gospodarki opartej na wiedzy : analiza porównawcza wybranych państw Unii Europejskiej Aleksandra Milczarek Małgorzata Zakrzewska s. 207-218
Charakterystyka i dynamika trzeciego sektora na Litwie i w Polsce Małgorzata Zakrzewska Brigita Žuromskaitė s. 301-314
Pomostowy kapitał społeczny w sporcie na przykładzie uczestników mistrzostw świata juniorów w żeglarstwie match-racingowym Małgorzata Zakrzewska s. 321-332
Analiza wybranych wymiarów kapitalu społecznego : wyniki badań Małgorzata Zakrzewska s. 369-381