Znaleziono 8 artykułów

Joanna Kizielewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Regionalizacja światowego rynku "Cruisingu" Joanna Kizielewicz s. 61-74
    Zacytuj
  • Udostępnij
Konkurencyjność polskich portów morskich w zakresie obsługi statków wycieczkowych w basenie Morza Bałtyckiego Joanna Kizielewicz s. 79-90
    Zacytuj
  • Udostępnij
Cele polityki morskiej największych gospodarek morskich świata w świetle międzynarodowych ustaleń Joanna Kizielewicz Katarzyna Skrzeszewska s. 117-126
Zarządzanie rozwojem regionu a grupy interesu Katarzyna Biełuszko Joanna Kizielewicz s. 148-161
Obserwacja zmian w zachowaniach nabywczych mieszkańców wypoczywających w strefie nadmorskiej, jako element zarządzania przedsiębiorstwem w regionie turystycznym Joanna Kizielewicz s. 179-190
    Zacytuj
  • Udostępnij
Finansowanie działalności podmiotów zaangażowanych w promocję i kreowanie wizerunku Polski w kraju i za granicą Joanna Kizielewicz s. 251-273
Zachowania nabywcze turystów wypoczywających w strefie nadmorskiej Wybrzeża Gdańskiego Joanna Kizielewicz s. 285-308
Wpływ polityki fiskalnej państwa i władz samorządowych na rozwój rynku turystycznego Joanna Kizielewicz s. 385-397