Znaleziono 7 artykułów

Kazimierz Górka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teorie finansów publicznych w świetle uwarunkowań gospodarczych i społecznych Kazimierz Górka Agnieszka Thier Marcin Łuszczyk Marcin Łuszczyk (tłum.) s. 21-33
Tendencje rozwoju powiązań przedsiębiorstw we współczesnym świecie Kazimierz Górka Agnieszka Thier Marcin Łuszczyk s. 111-126
Katastrofy ekologiczne i ich wpływ na gospodarkę wodną Kazimierz Górka Agnieszka Thier s. 175-186
Kwestie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej Kazimierz Górka AGnieszka Thier Marcin Łuszczyk s. 219-230
Gospodarka nieobserwowana w Polsce i na świecie Kazimierz Górka Marcin Łuszczyk s. 219-231
Wpływ osłabienia finansów publicznych na gospodarkę na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej Kazimierz Górka Marcin Łuszczyk s. 233-248
Wdrażanie rozwoju trwałego i zrównoważonego w gospodarce wodnej Kazimierz Górka Agnieszka Thier s. 273-287