Znaleziono 2 artykuły

Małgorzata Dolata

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie infrastruktury w koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Małgorzata Dolata s. 45-55
Jakość i dostępność jako wskaźniki postrzegania stanu infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich Małgorzata Dolata s. 259-269