Znaleziono 11 artykułów

Jolanta Kondratowicz-Pozorska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teoretyczne aspekty z zakresu kosztów zrównoważonego rozwoju w rolnictwie europejskim Jolanta Kondratowicz-Pozorska s. 55-64
Rozwój usług świadczonych przez ekologiczne gospodarstwa rolne działające w Polsce w latach 2006–2015 Jolanta Kondratowicz-Pozorska s. 55-64
Ekologiczne gospodarstwa rolne jako podmioty sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich w Polsce Jolanta Kondratowicz-Pozorska s. 71-85
Wpływ dopłat i dotacji z UE na efekty działalności produkcyjnej polskich rolników Jolanta Kondratowicz-Pozorska s. 91-100
Rola rolnictwa w kreowaniu trwałego rozwoju Jolanta Kondratowicz-Pozorska s. 109-118
Rola współczesnego konsumenta w kształtowaniu pozycji rynkowej polskich gospodarstw ekologicznych Jolanta Kondratowicz-Pozorska s. 109-122
Partnerstwo gospodarcze w regionie jako metoda podnoszenia konkurencyjności podmiotów gospodarczych Jolanta Kondratowicz-Pozorska s. 271-278
Konkurencyjność ekologicznych gospodarstw rolnych w ocenie producentów i konsumentów Jolanta Kondratowicz-Pozorska s. 276-288
Działania marketingowe kreuj ące wizerunek ekologicznych gospodarstw rolnych na przykładzie województwa zachodniopomorskiego Jolanta Kondratowicz-Pozorska s. 317-326
Analiza form komunikacji marketingowej polskich gospodarstw ekologicznych z odbiorcami Jolanta Kondratowicz-Pozorska s. 322-329
Ekologiczne gospodarstwa rolne jako stymulatory rozwoju lokalnego i wspólnot lokalnych Jolanta Kondratowicz-Pozorska s. 335-343