Znaleziono 10 artykułów

Łukasz Popławski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Taksonomiczna analiza informacyjności kostek danych - objętość informacyjna na wybranym przykładzie ekorozwoju Bogusław Kaczmarczyk Łukasz Popławski s. 35-49
Problemy gospodarki przestrzennej na obszarach ekologicznie chronionych na przykładzie Popradzkiego Parku Krajobrazowego Krzysztof Gawroński Łukasz Popławski s. 45-56
Instrumenty ekonomiczne w ochronie środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń ekologicznych Łukasz Popławski Małgorzata Rutkowska s. 47-55
Współczesny kapitalizm a ochrona środowiska Łukasz Popławski Małgorzata Rutkowska-Podołowska s. 75-83
Model zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym Łukasz Popławski Małgorzata Rutkowska s. 119-128
Kwantyfikacja przestrzeni publicznej na przykładzie Sanoka Bogusław Kaczmarczyk Łukasz Popławski s. 121-133
Ekonomia społeczna na tle problemów zrównoważonego rozwoju Łukasz Popławski Małgorzata Rutkowska-Podołowska s. 155-165
Rolnictwo a zielone miejsca pracy Łukasz Popławski Małgorzata Rutkowska-Podołowska s. 201-208
Ślad ekologiczny konsumpcji Łukasz Popławski Małgorzata Rutkowska s. 241-249
Szanse rozwoju usług w opinii mieszkańców obszarów chronionych województwa świętokrzyskiego : wnioski Łukasz Popławski s. 250-269