Znaleziono 2 artykuły

Krzysztof Gawroński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy gospodarki przestrzennej na obszarach ekologicznie chronionych na przykładzie Popradzkiego Parku Krajobrazowego Krzysztof Gawroński Łukasz Popławski s. 45-56
Tendencje zmian struktury władania ziemią w latach 1996-2002 w regionie podkarpackim Krzysztof Gawroński Paulina Kustroń-Mleczak s. 61-69