Znaleziono 7 artykułów

Agnieszka Thier

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teorie finansów publicznych w świetle uwarunkowań gospodarczych i społecznych Kazimierz Górka Agnieszka Thier Marcin Łuszczyk Marcin Łuszczyk (tłum.) s. 21-33
Tendencje rozwoju powiązań przedsiębiorstw we współczesnym świecie Kazimierz Górka Agnieszka Thier Marcin Łuszczyk s. 111-126
Rola gospodarki wodnej w rozwoju trwałym Agnieszka Thier s. 129-140
Katastrofy ekologiczne i ich wpływ na gospodarkę wodną Kazimierz Górka Agnieszka Thier s. 175-186
Kwestia deficytu zasobów wodnych na świecie Agnieszka Thier s. 183-194
Kwestie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej Kazimierz Górka AGnieszka Thier Marcin Łuszczyk s. 219-230
Wdrażanie rozwoju trwałego i zrównoważonego w gospodarce wodnej Kazimierz Górka Agnieszka Thier s. 273-287