Znaleziono 4 artykuły

Arkadiusz Babczuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ograniczenia dopuszczalnych rozmiarów zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w świetle regulacji europejskich Arkadiusz Babczuk s. 9-22
Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego : pożądane kierunki zmian w świetle badań ankietowych Arkadiusz Babczuk s. 173-179
Polskie parki narodowe : ujęcie instytucjonalne Arkadiusz Babczuk Marian Kachniarz s. 203-213
"Stabilizowanie finansów podmiotów sektora publicznego i prywatnego w warunkach zaburzeń finansowych", Justyna Franc-Dąbrowska, Małgorzata Porada-Rochoń, Magdalena Zioło, Arkadiusz Babczuk, Warszawa 2015 : [recenzja] Stanisław Flejterski Arkadiusz Babczuk (aut. dzieła rec.) Justyna Franc-Dąbrowska (aut. dzieła rec.) Małgorzata Porada-Rochoń (aut. dzieła rec.) Magdalena Zioło (aut. dzieła rec.) s. 439-443