Znaleziono 14 artykułów

Magdalena Zioło

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Determinanty rozwoju regionalnego w świetle wybranych teorii rozwoju Magdalena Zioło s. 9-21
Specjalne strefy ekonomiczne jako forma interwencji państwa wspierająca rozwój przedsiębiorczości Magdalena Zioło s. 49-60
Zarządzanie ryzykiem środowiskowym i jego znaczenie dla stabilności sektora bankowego Magdalena Zioło s. 92-106
Metodyka oceny zdolności kredytowej gminy i jej determinanty Magdalena Zioło s. 121-129
Finansowe formy wsparcia rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw: wybrane aspekty Magdalena Zioło s. 215-226
Modelowe odwzorowanie strategicznych zachowań gmin w zmiennych warunkach otoczenia Magdalena Zioło s. 243-254
Efficiency assessment of capital expenditures of the municipalities using the DEA method : (Data Envelopment Analysis) Magdalena Zioło s. 253-261
Modele polityki inwestycyjnej gmin i ich wpływ na rozwój przedsiębiorczości Magdalena Zioło s. 283-293
Ryzyko w działalności podmiotów publicznych i proces zarządzania nim Magdalena Zioło s. 306-317
Instrumenty zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego i ich ocena. wyniki badania ankietowego gmin Magdalena Zioło s. 359-374
"Stabilizowanie finansów podmiotów sektora publicznego i prywatnego w warunkach zaburzeń finansowych", Justyna Franc-Dąbrowska, Małgorzata Porada-Rochoń, Magdalena Zioło, Arkadiusz Babczuk, Warszawa 2015 : [recenzja] Stanisław Flejterski Arkadiusz Babczuk (aut. dzieła rec.) Justyna Franc-Dąbrowska (aut. dzieła rec.) Małgorzata Porada-Rochoń (aut. dzieła rec.) Magdalena Zioło (aut. dzieła rec.) s. 439-443
Miejsce i rola gmin w strukturach samorządu terytorialnego w Niemczech : uwarunkowania organizacyjne i finansowe Magdalena Zioło s. 561-573
Partnerstwo w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej jednostki samorządu terytorialnego : wybrane aspekty Magdalena Zioło s. 597-605
Finansowanie inwestycji komunalnych przez banki Magdalena Zioło s. 913-923