Znaleziono 6 artykułów

Małgorzata Porada-Rochoń

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Małgorzata Brojak-Trzaskowska Juliusz Engelhardt Małgorzata Porada-Rochoń Aneta Sokół s. 9-10
Fuzje i przejęcia – strategia szybkiego rozwoju przedsiębiorstwa Małgorzata Porada-Rochoń Anna Owidia Surmacz s. 39-47
Rola wiedzy i współ pracy naukowo-biznesowej w stymulowaniu dynamizmu innowacyjnego współczesnych przedsiębiorstw Małgorzata Brojak-Trzaskowska Małgorzata Porada-Rochoń s. 45-54
(Nie) pewność na otrzymanie dotacji z perspektywy oceny eksperckiej Anna Bera Małgorzata Porada-Rochoń s. 111-123
"Stabilizowanie finansów podmiotów sektora publicznego i prywatnego w warunkach zaburzeń finansowych", Justyna Franc-Dąbrowska, Małgorzata Porada-Rochoń, Magdalena Zioło, Arkadiusz Babczuk, Warszawa 2015 : [recenzja] Stanisław Flejterski Arkadiusz Babczuk (aut. dzieła rec.) Justyna Franc-Dąbrowska (aut. dzieła rec.) Małgorzata Porada-Rochoń (aut. dzieła rec.) Magdalena Zioło (aut. dzieła rec.) s. 439-443
Architektura współczesnego otoczenia a kryzys przedsiębiorstwa Małgorzata Porada-Rochoń s. 654-659