Znaleziono 12 artykułów

Stanisław Flejterski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nauka i edukacja jako czynnik konkurencyjności regionów i subregionów Stanisław Flejterski s. 11-23
Innowacje w brytyjskiej bankowości komercyjnej: lekcje z kryzysu finansowego Stanisław Flejterski Radosław Korda Agnieszka Stachurska s. 21-36
Anioły biznesu w krajach Unii Europejskiej Krystyna Brzozowska Stanisław Flejterski s. 23-32
German economy as a global generator of growth and development : trends and prospects Stanisław Flejterski Lilianna Jodkowska s. 53-65
Wyznaczniki polskiej polityki spójności w nowej perspektywie finansowej Stanisław Flejterski Ireneusz Jaźwiński s. 57-67
Konkurencyjność usług współczesnych banków komercyjnych Stanisław Flejterski s. 77-86
Koncepcje szacowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego lokalnych jednostek samorządu terytorialnego Stanisław Flejterski Ireneusz Jaźwiński Rafał Klóska s. 77-96
Badania naukowe i edukacja w rozwoju kapitału intelektualnego jednostek samorządu terytorialnego Stanisław Flejterski Ireneusz Jaźwiński s. 83-95
Pozycja Niemiec w wielobiegunowym świecie gospodarki i finansów Stanisław Flejterski Lilianna Jodkowska s. 233-246
"Stabilizowanie finansów podmiotów sektora publicznego i prywatnego w warunkach zaburzeń finansowych", Justyna Franc-Dąbrowska, Małgorzata Porada-Rochoń, Magdalena Zioło, Arkadiusz Babczuk, Warszawa 2015 : [recenzja] Stanisław Flejterski Arkadiusz Babczuk (aut. dzieła rec.) Justyna Franc-Dąbrowska (aut. dzieła rec.) Małgorzata Porada-Rochoń (aut. dzieła rec.) Magdalena Zioło (aut. dzieła rec.) s. 439-443
Przyjazny system fiskalny jako czynnik wspomagający rozwój małych i średnich przedsiębiorstw Stanisław Flejterski Bogusław Walczak s. 452-459
Neurobankowość : nauki o finansach w poszukiwaniu nowych paradygmatów Stanisław Flejterski s. 527-536