Znaleziono 5 artykułów

Patrycja Chodnicka-Jaworska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Metodologia oceny «credit ratingów» Patrycja Chodnicka-Jaworska s. 11-23
Rating kredytowy emitenta i inwestora - porównanie wpływu determinant Patrycja Chodnicka-Jaworska s. 64-78
Rating kraju a kursy walutowe Patrycja Chodnicka-Jaworska s. 87-98
Cykl koniunkturalny zmiany na rynku finansowym : ratingi kredytowe Patrycja Chodnicka-Jaworska s. 219-232
Analiza czynników makroekonomicznych zmian cen akcji banków w Europie Patrycja Chodnicka-Jaworska Katarzyna Niewińska s. 247-258