Znaleziono 3 artykuły

Barbara Wieliczko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ocena możliwości wykorzystania aukcji jako narzędzia internalizacji efektów zewnętrznych i dostarczania dóbr publicznych w rolnictwie Barbara Wieliczko s. 87-95
Wykorzystanie usług ekosystemów w zarządzaniu zasobami naturalnymi w rolnictwie Barbara Wieliczko s. 135-144
Jaki mechanizm redukcji emisji gazów cieplarnianych zastosować w odniesieniu do rolnictwa Unii Europejskiej Barbara Wieliczko s. 263-272