Znaleziono 20 artykułów

Marcin Łuszczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Porządek gospodarczy w postkryzysowej rzeczywistości Marcin Łuszczyk s. 21-32
Teorie finansów publicznych w świetle uwarunkowań gospodarczych i społecznych Kazimierz Górka Agnieszka Thier Marcin Łuszczyk Marcin Łuszczyk (tłum.) s. 21-33
Podobieństwo charakteru turystyki religijnej do koncepcji rozwoju zrównoważonego Marcin Łuszczyk s. 25-34
Kształtowanie się popytu turystycznego w warunkach osłabienia światowej gospodarki Marcin Łuszczyk s. 93-105
Trwałość użytkowania zasobów naturalnych w świetle koncepcji rozwoju trwałego Marcin Łuszczyk s. 99-108
Tendencje rozwoju powiązań przedsiębiorstw we współczesnym świecie Kazimierz Górka Agnieszka Thier Marcin Łuszczyk s. 111-126
Ograniczenia polityki fiskalnej państwa i ich konsekwencje dla jednostek samorządu terytorialnego Marcin Łuszczyk s. 129-140
Czy potrzebna jest edukacja na poziomie zawodowym? Marcin Łuszczyk s. 165-174
Wpływ strategii Europa 2020 na rozwój społeczno-gospodarczy Marcin Łuszczyk s. 179-195
Kwestie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej Kazimierz Górka AGnieszka Thier Marcin Łuszczyk s. 219-230
Gospodarka nieobserwowana w Polsce i na świecie Kazimierz Górka Marcin Łuszczyk s. 219-231
Kształtowanie relacji konsument - przedsiębiorstwo - środowisko w okresie przemian cywilizacyjnych Marcin Łuszczyk s. 219-228
Wpływ osłabienia finansów publicznych na gospodarkę na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej Kazimierz Górka Marcin Łuszczyk s. 233-248
Fenomen walut wirtualnych - sznase i zagrożenia dla finansów międzynarodowych Marcin Łuszczyk Michał Łuszczyk s. 239-249
Innowacyjność małych firm w warunkach gospodarki opartej na wiedzy Marcin Łuszczyk s. 303-312
Kazimierza Górki niedźwiedź brunatny, czyli rzecz o terminologii rozwoju trwałego Marcin Łuszczyk s. 345-358
Zmiany standardów kształcenia w szkolnictwie zawodowym w zakresie usług w Polsce Katarzyna Lechowicz Marcin Łuszczyk s. 349-360
Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w sektorze MŚP w Polsce Marcin Łuszczyk s. 424-432
Stan i perspektywy rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce Marcin Łuszczyk s. 482-490
Kontrowersje wokół rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych Marcin Łuszczyk s. 633-641