Znaleziono 6 artykułów

Marek Leszczyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dostęp do rynku pracy w kontekście teorii segmentacyjnych Marek Leszczyński s. 19-36
Wybrane obszary zagrożeń dla rozwoju społecznoekonomicznego i bezpieczeństwa społecznego Marek Leszczyński s. 53-66
Decentralizacja funkcji społecznych państwa Marek Leszczyński s. 71-84
Bezpieczeństwo społeczne w nowym pojmowaniu bezpieczeństwa państwa Marek Leszczyński Vladimir Mika s. 101-111
Bezpieczeństwo ekonomiczne w warunkach postępującej finansyzacji Marek Leszczyński s. 165-174
Struktura zasobów pracy w Polsce w kontekście wykształcenia w okresie transformacji Marek Leszczyński s. 165-181
    Zacytuj
  • Udostępnij