Znaleziono 12 artykułów

Piotr Urbański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy rzeczywiście kwietyzm? : o naturze i łasce w "Rymach duchownych" Sebastiana Grabowieckiego Piotr Urbański s. 3-24
Glosy do "Nadobnej Pasqualiny" Piotr Urbański s. 3-13
Mikołaja Sępa Szarzyńskiego poetycki traktat o naturze i łasce Piotr Urbański s. 5-26
Zwycięstwa Jana Sobieskiego nad Turkami z perspektywy angielskiej Elwira Buszewicz Piotr Urbański s. 65-80
"Świat podzielony : o poezji Sebastiana Grabowieckiego", Mirosława Hanusiewicz, Lublin 1994 : [recenzja] Piotr Urbański Mirosława Hanusiewicz (aut. dzieła rec.) s. 115-119
William Sidney Walker i jego "The Appeal of Poland" (1816) : glosa do stosunków polsko-brytyjskich w epoce napoleońskiej Krzysztof Fordoński Piotr Urbański s. 145-159
Twierdza Poznań w krajobrazie na przestrzeni XIX i XX wieku : od krajobrazu rolniczego po zurbanizowany Piotr Urbański Agnieszka Wilkaniec s. 147-158
"Sarmacki Horacy i jego liryka : imitacja - gatunek - styl : rzecz o poezji Macieja Kazimierza Sarbieskiego", Elwira Buszewicz, Kraków 2006 : [recenzja] Piotr Urbański Elwira Buszewicz (aut. dzieła rec.) s. 186-191
"Natura i łaska w poezji polskiego baroku : okres potrydencki : studia o tekstach", Piotr Urbański, Kielce 1996 : [recenzja] Paweł Stępień Piotr Urbański (aut. dzieła rec.) s. 203-211
"Laments", Jan Kochanowski, translated by Seamus Heaney and Stanisław Barańczak, London-Boston 1995 : [recenzja] Piotr Urbański Stanisław Barańczak (aut. dzieła rec.) Seamus Heaney (aut. dzieła rec.) Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) s. 207-213
Przekształcenia krajobrazu terenów poindustrialnych na wybranych przykładach Paweł Szumigała Piotr Urbański s. 237-250
Absolut i absurd Piotr Urbański Józef Bańka (aut. dzieła rec.) s. 249-253