Znaleziono 4 artykuły

Grażyna Krzyminiewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mentoring w podmiotach ekonomii społecznej Grażyna Krzyminiewska s. 23-32
Prekariat nowym interesariuszem ekonomii społecznej Grażyna Krzyminiewska s. 33-41
Podmioty ekonomii społecznej w procesie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na obszarach wiejskich Grażyna Krzyminiewska s. 185-194
Changes in work Culture in One-Generation Companies in the IT Sector Grażyna Krzyminiewska s. 271-280