Znaleziono 13 artykułów

Andrzej Czyżewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wzajemne dostosowania w procesach globalizacji i ich koordynacja Andrzej Czyżewski s. 9-23
Gospodarowanie gruntami rolnymi w Polsce : propozycje zmian Andrzej Czyżewski Sebastian Stępień s. 11-27
Potrzeba badań makroekonomicznych w gospodarce żywnościowej Andrzej Czyżewski s. 11-28
Przepływy międzygałęziowe jako makroekonomiczny model gospodarki – doświadczenia i przyszłość Andrzej Czyżewski Aleksander Grzelak s. 21-32
The national and european agricultural budget for Poland Andrzej Czyżewski Anna Matuszczak s. 75-98
Multiplikacja wydatków budżetu rolnego na 2016 rok przez budżet środków europejskich Andrzej Czyżewski Anna Matuszczak s. 99-110
Wydatki budżetowe w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014–2020 : problem niedoboru środków Andrzej Czyżewski Sebastian Stępień s. 159-172
Stabilizacja rynków rolnych i modernizacja rolnictwa versus cele socjalne w Polsce w świetle ustaw budżetowych (1991-2008) Andrzej Czyżewski Anna Matuszczak s. 163-185
Przepływy finansowe między Polską a UE po integracji w sektorze rolnym; próba określenia beneficjentów Andrzej Czyżewski Agnieszka Poczta-Wajda Agnieszka Sapa s. 167-184
"Chcesz mieć lipę senatora - oddaj głos na profesora" : wybory 4 czerwca 1989 roku z perspektywy Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Sieradzu Andrzej Czyżewski s. 243-260
Recenzja monografii Andrzeja Czyżewskiego i Joanny Strońskiej-Ziemann pt. Obszary wiejskie w podregionie pilskim przez i po akcesji Polski do UE Piotr Kułyk Andrzej Czyżewski (aut. dzieła rec.) Joanna Strońska-Ziemann (aut. dzieła rec.) s. 267-272
OECD Report entitled "Developments in land markets: private sector investment in farmland and agriculture infrastructure" - discussions remarks Andrzej Czyżewski Adam Majchrzak s. 295-303
"Destalinizacja polskiej nauki historycznej w drugiej połowie lat 50. XX wieku", Andrzej Czyżewski, Warszawa 2008 : [recenzja] Tadeusz Paweł Rutkowski Andrzej Czyżewski (aut. dzieła rec.) s. 863-867