Tytuł Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
ISSN 0082-044X
Wydawca Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 49
Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
2009/2010, Tom 8 (49), Numer B

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zdzisław Sochacki (1927-2011) Karol Szymczak s. 9-10
Od Redakcji. s. 11
Erazm Majewski i archeologia w Towarzystwie Opieki nad Zabytkami Przeszłości Maria Krajewska s. 13-25, 8
Badania nad osadnictwem paleolitycznym północnego obrzeżenia Wyżyny Sandomierskiej Witold Migal Michał Przeździecki Katarzyna Pyżewicz s. 27-34, 5
The milky white chalcedonite/opal distribution in the Neolithic Kelteminar culture of the Kyzyl-kums, Uzbekistan Mukhiddin Khudzhanazarov Karol Szymczak s. 35-40, 4
Tradycje kulturowe grupy Linin we wczesnej fazie kultury trzcinieckiej na Mazowszu w świetle materiałów ze stanowisk w Raszynie i w Regułach koło Warszawy Katarzyna Januszek Dariusz Manasterski s. 3, 41-48
Gospodarowanie zwierzętami na osadzie otwartej kultury łużyckiej w Grzybianach koło Legnicy, stanowisko 1, woj. dolnośląskie Katarzyna Anc Aneta Chormańska Maciej Gągała Joanna Kaczyńska Artur Kur Joanna Piątkowska-Małecka s. 49-67
Grób jastorfski z młodszego okresu przedrzymskiego z miejscowości Wilcza Wólka, pow. piaseczyński Artur Grabarek s. 3, 69-75
Kalisia i Leukaristos : dwa "miasta" w "Geografii" Ptolemeusza i zagadnienie współrzędnych geograficznych w "Wielkiej Germanii" Jerzy Kolendo s. 2, 77-87
Przyczynek do poznania przemian osadniczo-kulturowych u schyłku starożytności w rejonie wielokulturowej osady na stanowisku 2 w Jakuszowicach Michał Grygiel Jacek Pikulski Marek Trojan s. 15, 89-99
Das "Doppelgrab" aus Płociczno bei Suwałki : ein erster Analyseversuch Wojciech Nowakowski s. 101-118, 9
Ażurowa tarczka z Kielar : przyczynek do badań nad dalekosiężnymi powiązaniami grupy olsztyńskiej Mirosław Rudnicki s. 119-132, 5
Średniowieczne Kielce w świetle ostatnich badań archeologicznych Nina Glińska Waldemar Gliński s. 11, 133-147
Dzieje rynku w Pucku Michał Starski s. 149-161, 15
Adamów, woj. mazowieckie : badania w latach 2007-2009 Artur Grabarek s. 163-165, 6
Aleksandrowo, woj. podlaskie : badania w latach 2008-2009 Michał Dzik s. 1, 167-168
Brudnice, woj. mazowieckie : badania w latach 2009-2010 Andrzej Szela s. 169-173, 2
Chełm (Góra Katedralna), woj. lubelskie : badania w roku 2010 Andrzej Buko s. 175-177, 2
Czaszkowo, woj. warmińsko-mazurskie : badania w roku 2010 : depozyt jeziorny czy miejsce kultu? Tomasz Nowakiewicz Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz s. 179-181, 2
Czerwony Dwór, st. XXI, woj. warmińsko-mazurskie : badania w latach 2009-2010 Paweł Szymański s. 183-185, 3
Człuchów (zamek), woj. pomorskie : badania w latach 2009-2010 Michał Starski s. 187-190, 4
Ćmielów, st. 95 ("Mały Gawroniec"), woj. świętokrzyskie : badania w roku 2009 Maciej Krajcarz Witold Migal Michał Przeździecki Katarzyna Pyżewicz s. 1, 191-192
Dąbrówka, woj. mazowieckie : badania w roku 2009 Artur Brzóska s. 193-194, 2
Falęcin, woj. mazowieckie : badania w roku 2009 Artur Grabarek s. 195-196, 2
Gołębiewo (d. Taubendorf), woj. warmińsko-mazurskie : badania w roku 2010 Andrzej Maciałowicz s. 197-199, 2
Grzybowa Góra ("Rydno"), woj. świętokrzyskie : badania w roku 2010 Michał Przeździecki s. 1, 201-203
Izdebno Kościelne, st. I, woj. mazowieckie : badania w latach 2008-2009 Sylwia Domaradzka Adam Waluś s. 205-207, 3
Jeziorko, st. I, woj. warmińsko-mazurskie : badania w roku 2009 Agnieszka Jaremek s. 1, 209-211
Jęcznik (d. Johannisthal), st. I, woj. warmińsko-mazurskie : badania w roku 2010 Artur Brzóska s. 2, 213-214
Kal, Wysiecza, Stulichy, woj. warmińsko-mazurskie : badania w latach 2008-2010 : "Dolina Węgorapy" - działalność wspólnej ekspedycji Instytutu Archeologii Unwiersytetu Warszawskiego i Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie Janusz Janowski Jerzy M. Łapo s. 215-219, 7
Korzeniówka Mała, woj. podlaskie : badania w latach 2009-2010 Michał Dzik s. 1, 221-222
Krosno, st. 1, woj. warmińsko-mazurskie : badania w roku 2009 Roksana Chowaniec s. 1, 223-224
Lasowiec (d. Sternwalde), woj. warmińsko-mazurskie : badania w roku 2010 : co zostało z "dużej" nekropoli? Tomasz Nowakiewicz Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz s. 2, 225-227
Nowy Łowicz, st. 2, woj. zachodniopomorskie : badania w latach 2009-2010 Adam Cieśliński Andrzej Kasprzak Zbigniew Stasiak s. 2, 229-233
Petrykozy, woj. mazowieckie : badania w latach 2009-2010 Władysława Roszyk s. 235-238, 3
Pólko (PGR), woj. mazowieckie : badania w roku 2010 Artur Grabarek s. 2, 239-241
Puck (kamienica pod Złotym Lwem), woj. pomorskie : badania w roku 2009 Michał Starski s. 2, 243-245
Puck (rynek), woj. pomorskie : badania w roku 2010 Michał Starski s. 2, 247-248
Puck (zamek), woj. pomorskie : badania w roku 2010 Martyna Milewska s. 249-250, 3
Radom, woj. mazowieckie : badania w roku 2010 Joanna Kalaga s. 1, 251-252
Swaderki, st. I ("Wyspa na Jez. Świętym"), woj. warmińsko-mazurskie : badania w roku 2010 Agnieszka Jaremek Magdalena Nowakowska s. 1, 253-255
Szczepanki, st. 8, woj. warmińsko-mazurskie : badania w latach 2009-2010 : stanowisko torfowe łowców-zbieraczy z epoki kamienia Witold Gumiński s. 257-261, 3
Szurpiły, st. 8 ("Mosiężysko"), woj. podlaskie : badania w latach 2008-2010 Ludwika Sawicka s. 2, 263-268
Tłuste, st. II, woj. mazowieckie : badania w latach 2008-2009 Katarzyna Danys-Lasek Przemysław Lasek Tadeusz Morysiński Adam Waluś s. 2, 269-271
Truszki-Zalesie, st. 4 (osada "Nikienki"), woj. podlaskie : badania w latach 2004-2005, 2007-2010 Ewa Marczak s. 1, 273-275
Twarogi Lackie, woj. podlaskie : badania w latach 2007-2008 Michał Dzik s. 1, 277-278
Weklice, st. 7, woj. warmińsko-mazurskie : badania w roku 2009 Bartosz Kontny Magdalena Natuniewicz-Sekuła s. 1, 279-282
Ząbie, st. X, woj. warmińsko-mazurskie : badania w roku 2010 Adam Waluś s. 283-284, 3
Żuków, woj. mazowieckie : badania w latach 2007-2008 Artur Brzóska s. 1, 285-286