Tytuł Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
ISSN 0082-044X
Wydawca Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
1907, Tom 8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kilka słów w kwestyi czaszek pochodzących z epoki scytyjsko-sarmackiej i o spotykanych w okresie historycznym kształtach pokrewnych z Homo primigenius J. Talko-Hryncewicz s. 1-6
Opis nowego osteoforu Kazimierz Stołyhwo s. 7-10
Czy H. primigenius stanowi gatunek odrębny od H. sapiens? Kazimierz Stołyhwo s. 10-34
Ślady po Wendach czyli Windach (Słowianach) w dzisiejszych Niemczech, zwłaszcza Zachodnich Edward Bogusławski s. 35-63
Zabytki przedhistoryczne nad rzeczką Chodlem, pow. puławski, gub. lubelska A. Chotyński s. 64-65
Popielnice z Marchwacza, gub. Kaliska Zofia Szembekówna s. 65-67
Wykopalilska w Gryszczyńcach (pow. kaliska). s. 68
Nieco o zabytkach przeddziejowych w Drohiczynie nad Bugiem J. Jodkowski s. 69-72
Poszukiwania archeologiczne w Bereżanach (pow. Augustowski) i Liszkowie (pow. Sejneński) J. Jodkowski s. 72-75
Wielki grot krzemienny ze wsi Tokary Feliks Grodzki s. 75-76
Materyały do mapy archeologicznej : archeologia przeddziejowa w "Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i in. krajów słowiańskich", t. 12 (1892) Michał Rawicz-Witanowski s. 79-81
Starożytność człowieka Kazimierz Stołyhwo s. 82-91
Wskazówki do konserwowania wykopalisk przedhistorycznych Erazm Majewski s. 92-104
Dziesięcioro przykazań archeologiczno-przedhistorycznych Erazm Majewski s. 105-106
"Eine vorgeschichtliche Begräbnisstätte auf Malta", A. Mayr, "Zeitschr. f. Ethnologie", 1908 : [recenzja] Kazimierz Stołyhwo A. Mayr (aut. dzieła rec.) s. 107-111
"Sur quelques points de morphologie dentaire", J. Jarricot, "Bullet. de la Societé d'Antrop. de Lyon", 11 Janvier 1908 : [recenzja] K. Stołyhwo J. Jarricot (aut. dzieła rec.) s. 111-114
"Ein objektives Kriterium für die Beurteilung der Manufaktur geschlagener Feuersteine", Max Verworn, "Zeitschr. f. Ethnologie" (1908) : [recenzja] Kazimierz Stołyhwo Max Verworn (aut. dzieła rec.) s. 114-118
"Quelques dispositions rares des os du crâne chez des foetus humains et des nouveau nés", J. Jarricot, "Bullet. de la Societé d'Anthrop. de Lyon", 1907 : [recenzja] Kazimierz Stołyhwo J. Jarricot (aut. dzieła rec.) s. 118-123
Dr. Juljan Talko-Hryncewicz : notatka bio-bibliograficzna Kazimierz Stołyhwo s. 124-130
Sprawozdanie ze stanu i działalności Pracowni Antropologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie za rok 1906 s. 131-134