Tytuł Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
ISSN 0082-044X
Wydawca Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
1958, Tom 22

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historia badań archeologicznych na grodzisku we wsi Sąsiadka, pow. Zamość Zofia Wartołowska s. 7-16
Warunki polityczne i społeczne rozwoju i upadku grodu Sutiejska Zofia Wartołowska s. 17-38
Sytuacja geograficzna i topografia grodu Sutiejska Zofia Wartołowska s. 39-59
Struktura i znaczenie grodu Sutiejska Zofia Wartołowska s. 60-119
Spis rycin. s. 120-122
Spis tablic. s. 122
Sutiejsk, le camp de Czerwień, sur la frontière polono-ruthène : résumé Zofia Wartołowska s. 123-129
Table des illustrations. s. 130-132
Table des planches. s. 132
Indeks alfabetyczny. s. 133-137