Tytuł Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
ISSN 0082-044X
Wydawca Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
1948/1949, Tom 20

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Hołd wielkości Lubora Niederlego Włodzimierz Antoniewicz s. 1-15
Lubor Niederle jako slawista Tadeusz Lehr-Spławiński s. 17-24
Zagadnienie pochodzenia Słowian w świetle nauki polskiej i rosyjskiej Tadeusz Lehr-Spławiński s. 25-58
Skąd przyszli Radymicze i Wjatycze na Ruś? Franciszek Bujak s. 2, 59-114
Kabłączki skroniowe : próba typologii i chronologii Krystyna Musianowicz s. 1, 115-232
Wczesnohistoryczny kurhan z Korolewina pod Tahańczą w pow. kaniowskim Wanda Sarnowska s. 233-296, 8
Społeczna funkcja odzieży Janina Rosen-Przeworska s. 297-318
Osadnictwo kultury łużyckiej epoki halsztackiej na Śląsku w świetle metody izarytmicznej Rudolf Jamka s. 3, 319-326
O religii dawnych Słowian Włodzimierz Antoniewicz s. 327-343
Średniowieczna warownia w Pszczynie i rekonstrukcje grodów wczesnodziejowych Zofia Wartołowska s. 345-358
Na marginesie zagadnienia pochodzenia Słowian wschodnich : (П. Н. Третьяков, Восточнославянские племена) M. I. Artamonow П. Н. Третьяков (aut. dzieła rec.) s. 359-390
Krytyka książki P. N. Trietiakowa "Plemiona wschodnio-słowiańskie" A. Mongajt s. 391-401
"Studia nad metodami badań warstw kulturowych w prehistorii polskiej" Włodzimierza Hołubowicza Włodzimierz Antoniewicz Danuta Rauhut Zofia Wartołowska Włodzimierz Hołubowicz (aut. dzieła rec.) s. 403-410
Uwagi na marginesie "Studiów nad metodami badań warstw kulturowych w prehistorii polskiej" Włodzimierza Hołubowicza Tadeusz Żurowski Włodzimierz Hołubowicz (aut. dzieła rec.) s. 411-480
Ślady kultury trzcinieckiej w powiecie miechowskim Andrzej Żaki s. 481-493
Znalezisko z okresu wędrówek ludów z Podlasia Stefan Nosek s. 494-499
Elektrokonserwacja Tadeusz Żurowski s. 500-508
"Archeologia : Rocznik Towarzystwa Archeologicznego we Wrocławiu, poświęcony historii sztuki i kultury materialnej", r. 1, 1947 : [recenzja] Kazimierz Bulas s. 509-517
Regulamin Redakcji Światowita. s. 517
Avis. s. 517
Światowit Annuaire de Musée Archéologique Erasme Majewski de la Société des Sciences de Varsovie. s. 518-520