Znaleziono 8 artykułów

Wanda Sarnowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Osetno, pow. Góra Felicja Bryłowska Jerzy Gołubkow Wanda Sarnowska s. 46-47
"W pracowni konserwatorskiej w Opolu", Wanda Sarnowska, "Z Otchłani Wieków", R. XIX, z. 3-4 : [recenzja] Wanda Sarnowska (aut. dzieła rec.) s. 104
"Chrońmy zabytki naszej zamierzchłej przeszłości", Wanda Sarnowska, "Ziemia", R. XXVIX, T. XXVII, z. 4 (574) : [recenzja] Wanda Sarnowska (aut. dzieła rec.) s. 139
"Kurhan wczesnohistoryczny w Tahańczy", Wanda Sarnowska, [w:] "Sprawozdania z posiedzeń Wydziału II. Nauk Historycznych, społecznych i filozoficznych TNW", XL, 1947, Warszawa 1949 : [recenzja] Wanda Sarnowska s. 180
Będkowice, pow. Wrocław Halina Gosławska Elżbieta Noworyta Krystyna Rakowska Wanda Sarnowska s. 228
Wczesnohistoryczny kurhan z Korolewina pod Tahańczą w pow. kaniowskim Wanda Sarnowska s. 233-296, 8
Miecze wczesnośredniowieczne w Polsce Wanda Sarnowska s. 276-323
Topory wczesnośredniowieczne z obszaru Śląska Wanda Sarnowska s. 493-514