Tytuł Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
ISSN 0082-044X
Wydawca Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
1991, Tom 38

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W sprawie periodyzacji kultury ceramiki promienistej i jej związków z rejonem bałkańsko-egejskim Zdzisław Sochacki s. 5-18
Gospodarcze aspekty rozwoju plemion małopolskich od III okresu epoki brązu do początków okresu lateńskiego Jan Michalski s. 19-62
Problematyka kontaktów ziem Polski z kręgiem kultury prowincjonalnorzymskiej w okresie wędrówek ludów Sławomir Żółkowski s. 63-117
Mury miejskie w Wiślicy Jerzy Gula s. 119-139
Kultura perstuńska w paleolicie schyłkowym niżu środkowoeuropejskiego Karol Szymczak s. 143-188
Cmentarzysko z okresu rzymskiego w Opinogórze, woj. ciechanowskie w świetle materiałów archiwalnych Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk Jerzy Kolendo s. 189-197
"Najdawniejsze dzieje Połańca" : wystawa archeologiczna zorganizowana w Elektrowni Połaniec przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego Jan Michalski s. 199-208
Na marginesie lektury "Technological and Typological Differentiation of Lithic Assemblages in the Upper Palaeolithic: An Interpretation Attempt" Janusza Krzysztofa Kozłowskiego Karol Szymczak Janusz Krzysztof Kozłowski (aut. dzieła rec.) s. 211-223
"Arqueologia de la America Andina", Luis G. Lumbreras, Lima 1981 : [recenzja] Józef Szykulski Luis G. Lumbreras (aut. dzieła rec.) s. 225-228