Tytuł Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
ISSN 0082-044X
Wydawca Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 36
Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
1904, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowoodkryty ornament sznurkowy falisty w ceramice neolitycznej południowych okolic Królestwa Polskiego Erazm Majewski s. 3-8
Narzędzia kamienne gładzone w pow. Lidzkim i Trockim (gub. Wileńska) Wandalin Szukiewicz s. 3, 9-16
Linia falista pozioma jako motyw zdobniczy w ceramice przedhistorycznej Erazm Majewski s. 17-49
Narzędzia kamienne gładzone w powiatach Lidzkim i Trockim (gub. Wileńska) : dokończenie Wandalin Szukiewicz s. 50-58
Mogiły w Nowosiółce w pow. Lipowieckim, gub. Kijowskiej Aleksander Bydłowski s. 1, 59-80
Czaszki z grobów, odkopanych przez p. Bydłowskiego w Nowosiółce powiatu Lipowieckiego Kazimierz Stołyhwo s. 81-88
Czaszka z jaskini Oborzysko Wielkie na lewym brzegu Prądnika pod Ojcowem S. J. Czarnowski s. 89-91
Spy-Neanderthaloides Kazimierz Stołyhwo s. 92-94
Znaki symboliczne na ołowiu (plomby), ich znaczenie i klasyfikacya : dokończenie Karol Bołsunowski s. 94-109
Powiat Stopnicki pod względem przedhistorycznym, część druga Erazm Majewski s. 111-176, 6
Zabytki z dołu ze szczątkami przedhistorycznemi w Opatowie, oraz nieco wiadomości o zabytkach w najbliższej okolicy Karol Targowski s. 177-179
Wykopaliska w Arkuszewie z epoki żelaznej, zw. "la Tène" Michał Rawicz-Witanowski s. 179-181
Znaleziska w Kurzelówce, pow. Uszycki, gub. Podolska Marceli Wilczewski s. 181-183
Odpowiedź na korespondecyę 5-ą w t. IV "Światowita" str. 154 Tadeusz Estreicher s. 183-184
Popielnice i inne wykopaliska Hieronim Łopaciński s. 184
Ludzkość w dobie przeddziejowej : streszczenie dzieła d-ra Lubora Niederle'go p. t.: "Lidstvo v době předhistorycké". Cz. 5 Ksawery Chamiec s. 187-204
Pochodzenie i rozsiedlenie szczepu śródziemnomorskiego Giuseppe Sergi s. 204-207
Materyały do mapy archeologicznej : archeologia przeddziejowa w "Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich". T. 7-10, Warszawa 1886/9 Michał Rawicz-Witanowski s. 207-213
Notatki do mapy archeologicznej gubernii płockiej Leon Rutkowski s. 213-214
Jeszcze w sprawie posążka scytyjskiego Alexey Bobrińskoy Józef Czarnowski s. 214-215
Spostrzeżenia nad stosunkiem żwirów czwartorzędnych rzecznych do warstw, wśród których są zawarte Erazm Majewski s. 216-228
"Die Abstammung des Menschen und die Bedingungen seiner Entwickelung : für Naturforscher, Aerzte und gebildete Laien", Moritz Alsberg, Kassel 1902 : [recenzja]. Moritz Alsberg (aut. dzieła rec.) s. 229
"Das Schweizersbild, eine Niederlassung aus paläolithischer und neolithischer Zeit", J. Nüesch, Zürich 1902 : [recenzja]. J. Nüesch (aut. dzieła rec.) s. 230
"Čechy předhistorické, na základě prahistorické sbirky musea kràl. českého". T. 1-2, J. L. Píč, Praga 1899-1900 : [recenzja]. J. L. Píč (aut. dzieła rec.) s. 231-238
"Iz istorii słowianskich pieredwiżenij", A. Pogodin, Petersburg 1901 : [recenzja] Edward Bogusławski A. Pogodin (aut. dzieła rec.) s. 238-243
"Slovane a Němci v stare době, zejména Cl. Ptolemaia Velká Germanie", Jan Slavik, Jindřichov Hradec 1903 : [recenzja]. Jan Slavik (aut. dzieła rec.) s. 244-245
"Die Zugehörigkeit eines Unterkiefers", H. Welcker, "Archiv für Antropologie", t. 27 (1900) : [recenzja]. H. Welcker (aut. dzieła rec.) s. 245-248
"The races of Europe : a sociological study. Accompanied by a supplementary Bibliography of the Anthropology and Etnology of Europe", William Z. Ripley, Londyn 1900 : [recenzja] William Z. Ripley (aut. dzieła rec.) s. 248-252
"Die Bedeutung Australiens für die Heranbildung des Menschen aus einer niederen Form", Otto Schoettensack, "Zeitschrift für Ethnologie", t. 33 (1901) : [recenzja]. Otto Schoettensack (aut. dzieła rec.) s. 252-255
"Neues über die auf Cypern angestellten Ausgrabungen", Ohnefalsch-Richter, "Zeitschrift für Ethnologie", t.31 (1899) : [recenzja] Max Hermann Ohnefalsch-Richter (aut. dzieła rec.) s. 255-259
"Die Heimat der Indogermanen im Lichte der urgeschichtlichen Forschung", Matthaeus Much, Berlin 1902 : [recenzja]. Matthaeus Much (aut. dzieła rec.) s. 259-262
Cmentarzysko starożytne Michał Rawicz-Witanowski s. 262-264
Literatura ogólna dotycząca kwestyi aryjskiej. s. 264-268
Wykopalisko. s. 264
Od Redakcyi. s. 268-269
Skorowidz nazwisk autorów. s. 269