Tytuł Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
ISSN 0082-044X
Wydawca Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
2012, Tom 10 (51), Numer A

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
A system of stonemason marks applied in the columns of tetrastyle courtyard in the House of Leukaktios in Ptolemais, Cyrenaica Anna Urszula Klimek s. 11-22
Church facade, religious symbol or excercise in masonry? : The case of a relief from Ptolemais Elżbieta Jastrzębowska s. 23-30
The fortifications of the Upper Moesian Limes : topography, forms, garrison sizes Emil Jęczmienowski s. 31-57
The Roman Army in Tauric Chersonesos : city and burial areas Radosław Karasiewicz-Szczypiorski s. 58-90
Paleopathology in Mesopothamia : A short overview Arkadiusz Sołtysiak s. 91-108
Palazzolo Acreide, Sicily, Italy : Excavations in 2012 Roksana Chowanie Lorenzo Guzzardi s. 111-115
Gonio (Georgia) : non-invasive surveysof the Roman Fort of Asparos - season 2012 Radosław Karasiewicz-Szczypiorski Krzysztof Misiewicz s. 117-121
Balaklava (Sevastopol, Ukraine) - season 2012 : Some marks on the chronology and spatial layout of the Roman Fort Radosław Karasiewicz-Szczypiorski Oleg A. Savela s. 123-137
Сельcкая oкpyга Хеrcoнеcа Тавpичеcкoгp (Kpым) : УcадьБы в микpopегиoне веpxне-ЮХapинoй Балки – иccледoваниа 2011 г. Людмила А. KовалевСкая Тaдeyш Саpnовcки s. 139-144
Novae 2012 : Munitiones Castrorum : Legionary defences Ludmiła A. Kovalevskaja Tadeusz Sarnowski Agnieszka Tomas Piotr Zakrzewski s. 145-150
Fieldwork at Novae 2012 Martin Lemke s. 151-156
Non-destructive investigations on the extramural area of Novae (lower Moesia, Bulgaria) in 2012 Agnieszka Tomas s. 157-162
Risan, Montenegro excavations in 2012 Tomasz Kowal s. 163-170
Non-destructive archeological investigations in the River Sarviz Valley (Hungary) Marcin Jaworski Agnieszka Tomas s. 171-175
Fieldwork at Skodra in 2012 Martin Lemke s. 177-183
Dongola, Sudan : Excavations in 2012 Włodzimierz Godlewski s. 185-192
Naqlun, Egypt : Excavations in 2012 Włodzimierz Godlewski s. 193-201
The third season of excavations at Gurkuly Depe, Souther Turkmenistan (2012) Barbara Kaim s. 203-208
Summary of two campaigns of archeological fieldwork at the Gurukly Shaherri Caravanserai site in the Serakhs Oasis, Southern Turkmenistan, 2012 Monika Różańska-Kardaś s. 209-213
Maucallacta, Peru : Information about the work cerried out in the 2012 season Maciej Sobczyk s. 215-221