Tytuł Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
ISSN 0082-044X
Wydawca Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
1999, Tom 1 (42), Numer A

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa Tomasz Mikocki s. 9
Tanais : trzy lata badań nekropolii zachodniej s. 15-16
Domy mieszkalne z Tell Rad Szakra : zabudowa małych miast północnej Mezopotamii w III tysiącleciu p.n.e. Krzysztof Jakubiak s. 17-20
Słów kilka o systemie obronnym królestwa Urartu Krzysztof Jakubiak s. 21-29
Rezydencja partyjska w Mansur Tepe, południowy Turkmenistan Barbara Kaim s. 30-33
Un portrait d'Alexandre le Grand recemment trouvé à Alexandrie Zsolt Kiss s. 34-36
Rękopiśmienne opisy wykopalisk w Veleii w bibliotece na Zamku Warszawskim : przyczynek do oceny roli antyku w zbiorach króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Jerzy Kolendo s. 37-48
Типы построек римскаго времени в oкруге Херсонеса Lûdmila A. Kovalevskaâ s. 49-53
Teoretyczna rekonstrukcja portalu jubileuszowego Osorkona II Kamil Omar Kuraszkiewicz s. 54-56
Nie tylko wojownicy : uwagi o symbolice wojennej w kulturze mykeńskiej Kazimierz Lewartowski s. 57-65
Fortyfikacje w północnej Mezopotamii we wczesnym okresie epoki brązu Dorota Ławecka s. 66-73
Kilka uwag o Słowianach : na marginesie tekstów greckich i łacińskich Adam Łukaszewicz s. 74-76
"Wątek egiptologiczny" w życiorysie Mieczysława Geniusza Aleksandra Majewska s. 77-83
Dawne rysunki i ryciny według rzeźb antycznych znajdujących się w dzisiejszych polskich zbiorach (II) Tomasz Mikocki s. 84-94
Geophysical surveys of the Crimean sites carried on as the project NYMPHAION in 1997 Krzysztof Misiewicz s. 95-98
Sceny z życia Scypiona Afrykańskiego : dwa malowidła północnowłoskie ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu Jerzy Miziołek s. 99-102
X REGIO augustejskie i pozaalpejskie szlaki handlowe Iwonas. Modrzewska-Pianetti s. 103-108
Pierwszy polski wykład o języku i piśmie staroegpiskim Andrzej Niwiński Aldona Snitkuviene s. 109-115
Formacje paleoindiańskie na obszarze Środkowych Andów a zasiedlenie Ameryki Karol Piasecki s. 116-132
Rozwój nekropoli przy piramidzie Teti (3-12 dynastia) : stan badań Beata Piątek s. 133-139
Śladami anonimowych artystów egejskich Ludwika Press s. 140-143
"Iter Gallicum" : les antiquités de la France méridionale dans les relations des voyaguers polonais (XVII-XIX siècle) Monika Rekowska-Ruszkowska s. 144-149
Świątynia Jowisza Dolicheńskiego w Bałakławie na Krymie Radosław Karasiewicz-Szczypiorski Tadeusz Sarnowski Oleg Savelja s. 150-155
The Archaeological Map of Nymphaion Tomasz Scholl s. 156-158
Marmurowa głowa Heraklesa, kopia posągu Lizypa z terenu miasta Aszkalon Ilona Skupińska-Lovset s. 159-162
Od Kaukazu do Palestyny : śladami kultury Kura Araks Anna Smogorzewska s. 163-167
Dolina środkowego Eufratu za Nabopolasara i jego następców Dariusz Szeląg s. 168-175
"Grobowiec oświecony stał się lampą żywych" : Juliusz Słowacki i sarkofag Setiego I Joachim Śliwa s. 176-178
Sub-mykeńska Grecja? : z rozważań nad chronologią przełomu epok brązu i żelaza w Grecji Lądowej Agata Ulanowska s. 179-184
Redakcja Rocznika Instytutu Archeologii UW "Światowit" do Autorów i Czytelników. s. 185-187