Znaleziono 6 artykułów

Rudolf Jamka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prehistoryczne i wczesnodziejowe ośrodki produkcji górniczej i rzemieślniczej na Śląsku Rudolf Jamka s. 21-69, 327-328
Próba przedstawienia gęstości zaludnienia kultury łużyckiej w okresie halsztackim na terytorium Śląska Środkowego Rudolf Jamka s. 35-71
Przeszłość Opola - Ostrówka w świetle badań wykopaliskowych w okresie 1948-1950 r. Rudolf Jamka s. 89-92
Badania wykopaliskowe w Opolu Rudolf Jamka s. 124-126, 168
Grób okresu rzymskiego z Malkowic pow. pińczowski Rudolf Jamka s. 179-192
Osadnictwo kultury łużyckiej epoki halsztackiej na Śląsku w świetle metody izarytmicznej Rudolf Jamka s. 3, 319-326