Tytuł Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
ISSN 0082-044X
Wydawca Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
1982, Tom 35

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Obozowisko mezolityczne we wsi Siedlisko, woj. zielonogórskie, stan. 16 Zbigniew Bagniewski s. 5-54
Materiały krzemienne z grobowców kujawskich w Sarnowie, Gaju, Leśniczówce i Wietrzychowicach Hanna Młynarczyk s. 55-93
Starożytności w Warszawskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk Bolesława Chomentowska s. 95-102
Question of Archi- and Neomorphic Pattern of the Human Skull Andrzej Wierciński s. 103-108
Przyczynek do znajomości wapiennictwa w młodszym podokresie przedrzymskim i wczesnym okresie rzymskim na Mazowszu Bolesława Chomentowska s. 109-116
Ciałopalny grób ze Starej Wsi-Ludwinowa, woj. siedleckie, na tle wczesnośredniowiecznych pochówków z VI-IX w. Krystyna Musianowicz s. 117-128
Drewniana zabudowa grodu wiślickiego Dorota Górna s. 129-164
Wyniki badań archeologicznych prowadzonych w latach 1973-1974 w Małogoszczu i Bocheńcu, woj. kieleckie Dorota Górna s. 165-193
Cmentarzysko i kościół św. Marcina w Wiślicy Ewa Twarowska s. 195-256
"Sriednieazijatskaja tierrakota epochi bronzy", W. M. Masson, W. I. Sarianidi, Moskwa 1973 : [recenzja] Zygmunt Krzak W. M. Masson (aut. dzieła rec.) W. I. Sarianidi (aut. dzieła rec.) s. 259-264
"Neoliticke a eneoliticke osidlenie Slovenska", J. Pavuk, S. Šiška, "Slovenská Archeológia", t. 19, 2, 1971 : [recenzja] Ryszard F. Mazurowski J. Pavuk (aut. dzieła rec.) S. Šiška (aut. dzieła rec.) s. 265-288
"Trajana Wały", H. Gajewska, [w:] "Słownik Starożytności Słowiańskich". T. 6, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977 : [recenzja] Elżbieta Kowalczyk H. Gajewska (aut. dzieła rec.) s. 289-290