Tytuł Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
ISSN 0082-044X
Wydawca Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
1936/1937, Tom 17

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Muzeum Starożytności Wileńskiej Komisji Archeologicznej, a Muzeum Archeologiczne Uniwersytetu Stefana Batorego Helena Cehak-Hołubowiczowa s. 9-14
Układ heraldyczny w kulturze mykeńskiej i jego podłoże Jerzy Pilecki s. 15-62
Plastyka terrakotowa kultury ceramiki malowanej w zbiorach lwowskich Kazimierz Majewski s. 63-88
Zabytki z cmentarzyska popielnicowego w Sierpowie w pow. łęczyckim Wiktor Jan Ber s. 89-170
Grzechotki z grobów cmentarzyska łużyckiego w Laskach, w pow. kępińskim Adam Wrzosek Michał Ćwirko-Godycki s. 171-254
Brązowy skarb z Niedzielisk, pow. Przemyślany Tadeusz Sulimirski s. 255-282
Miecz brązowy antenowy z "Ziemi Dobrzyńskiej" w woj. warszawskim Zofia Podkowińska s. 283-286
Brązowy skarb halsztacki z Kiełczewa Jarosław Pasternak s. 287-292
Kilka importów staroitalskich i zachodnioeuropejskich z południowo-wschodniej Polski i Ukrainy Adama Szlankówna s. 293-306
Naczynie miedziane halsztackie z Ukrainy Wanda Sommerfeld s. 307-312
Znaleziska z Sinołęki w powiecie węgrowskim Jadwiga Antoniewiczowa s. 313-332
Badania archeologiczne w Gródku, pow. Łuck Jan Fitzke s. 333-340
Z dziedziny archeologii ziem Polski : szkice, przyczynki, notatki Włodzimierz Antoniewicz s. 341-422
Zagadnienia archeologii etruskiej : uwagi na marginesie książki profesora Bulandy S. J. Gąsiorowski s. 423-440
Sophus Müller Włodzimierz Antoniewicz s. 441-443
Juliusz Ailio Włodzimierz Antoniewicz s. 443-445
Sprawozdanie Muzeum Archeologicznego im. Erazma Majewskiego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : za okres od 1.VII.1935 do 30.VI.1936 Włodzimierz Antoniewicz s. 446-448