Tytuł Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
ISSN 0082-044X
Wydawca Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
1911, Tom 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cmentarzysko mogił ciałopalnych w Jasudowie pod Sopoćkiniami (w pow. Augustowskim gub. Suwalskiej) S. Krukowski s. 1-21
Narzędzia krzemienne okolic Warszawy Leon Kozłowski s. 22-46
Zabytki przedhistoryczne z Dratowa, Trzcińca, Żmijowisk i innych wsi w powiecie Puławskim A. Chotyński s. 47-70
Nowe stanowiska przedhistoryczne w powiatach Stopnickim i Pińczowskim, ziemi Kieleckiej, odkryte w lipcu i sierpniu 1908 roku St. Krukowski s. 71-78
Sprawozdanie tymczasowe z poszukiwań archeologiczno-przedhistorycznych w dorzeczu Przemszy, Dłubni i Szreniawy : przedstawione na posiedzeniu 14 stycz. 1911 r. Komisyi Antropologicznej Towarzystwa Naukowego Warszawskiego Leon Kozłowski s. 79-86
Dokładna reprodukcya czaszki scytyjskiej z Nowosiółki (z kurhanu 5-go) przechowywanej w Muz. E. Majewskiego pod No 15765 Erazm Majewski s. 3, 87-88
Mogiła w Łętkowicach, pow. Miechowski Erazm Majewski s. 88-89
Czaszka z Łętkowic Stanisław Lencewicz s. 89-94
Jeszcze jedno naczynie neolityczne z ornamentem sznurkowym falistym, znalezione w Dziesławicach w pow. Stopnickim Erazm Majewski s. 95-96
Wiadomości o cmentarzysku i kurhanach pod Włocławkiem Erazm Majewski s. 97-98
Wiadomości o grodzisku w Będkowicach na Boleszynie (powiat Olkuski) : treść komunikatu, przedstawionego w T-wie Naukowem Warszawskiem na posiedzeniu Komisyi Antropologicznej, dn. 29 Paźdz. 1909 r. s. 98-100
Cmentarzysko w Krośniewicach w Kutnowskiem. s. 98
Oszczep krzemienny z Halas pod Międzyrzecem (gub. siedleckiej) Witold Pracki s. 100-101
Miseczka srebrna z Dereczyna. s. 100
Notatka o cmentarzyskach zrujnowanych w pow. opoczyńskim Stanisław Lencewicz s. 101-102
Cmentarzysko rzędowe w Święcicach (pow. Płocki) Leon Rutkowski s. 102-104
Zestawienie tymczasowych pomiarów, dotyczących charakterystyki antropometrycznej dawnej ludności powiatów płockiego, sierpskiego i płońskiego (z cmentarzysk rzędowych) Leon Rutkowski s. 104-108
Bursztyn : streszczenie rozdziału IV dzieła Mateusza Mucha: "Die Heimat der Indogermanen im Lichte der urgeschichtlichen Forschung", str. 117-134 s. 109-116
Kilka najświeższych odkryć szczątków człowieka paleolitycznego w Europie : według prof. G. G. Maccurdy s. 116-123
Muzeum Przedhistoryczne Erazma Majewskiego. s. 124-127, 2
Katalog treściwy Zbioru Przedhistorycznego, ułożony porządkiem miejscowości. s. 128-156
Starożytności słowiańskie Niederlego w przekładzie polskim : (Starożytności słowiańskie. T. 1, z. 2) Edward Bogusławski Lubor Niederle (aut. dzieła rec.) s. 157-159
"Polska przedhistoryczna. Badania, poszukiwania, opisy zabytków przeddziejowych, bibliografja, sprawozdania, przeglądy i t. p.". T. 1, S. J. Czarnowski, Warszawa ; Kraków 1909 : [recenzja] Stanisław Lencewicz Stanisław Jan‏ Czarnowski (aut. dzieła rec.) s. 159-160
"Natur- und Urgeschichte des Menschen", T. 1-2, Moritz Hoernes, Wiedeń ; Lipsk 1909 : [recenzja] Stanisław Lencewicz Moritz Hoernes (aut. dzieła rec.) s. 160-161