Tytuł Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
ISSN 0082-044X
Wydawca Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 45
Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
1899, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Erazm Majewski
Jaskinie okolic Ojcowa pod względem topograficznym Stanisław Jan‏ Czarnowski s. 1-13, 1
Grociki dłutowate polskie do strzał przedhistorycznych Erazm Majewski s. 1, 13-31
Kurhany kamienne w powiecie Lidzkim (gub. Wileńska) Wandalin Szukiewicz s. 1, 32-38
Zabytki przeddziejowe w Jastrzębcu (pow. Stopnicki) Erazm Majewski s. 2, 38-51
Zabytki przeddziejowe w Żernikach Dolnych w powiecie Stopnickim Erazm Majewski s. 52-61, 6
Sprawozdanie z wycieczek archeologicznych w Kieleckiem w r. 1897 : notatka tymczasowa Erazm Majewski s. 62-67
Wykopaliska w Horodnicy na Pokuciu Zygmunt Glogier s. 67-69
Toporki rogowy i kamienny ze wsi Borowe na Kurpiach Erazm Majewski s. 69-71
Przedmioty bronzowe znalezione nad Niemnem i Mereczanką Wandalin Szukiewicz s. 71-75
Prośba! Erazm Majewski s. 75-76
Przypisek Erazm Majewski s. 75
Odkrycia archeologiczne dokonane w Prusach wschodnich i zachodnich w ciągu dwulecia 1895 i 1896-go s. 79-83
Wiek miedziany w Chaldei i zagadka bronzu Erazm Majewski s. 83-86
Rozbiór chemiczny bronzów przeddziejowych zachodniopruskich : komunikat, przesłany berlińskiemu T-wu antropologicznemu Otto Helm s. 87-92
O właściwej metodzie badania starożytności słowiańskich Erazm Majewski s. 92-99
Kilka wiadomości o wykopaliskach s. 99-104
Nóż sybirski Wacław Sieroszewski s. 105-111
Biblioteka badacza starożytności przeddziejowych Erazm Majewski s. 112-117
"Dzieje słowiańszczyzny północno-zachodniej do połowy XIII wieku. T. 1-3", Wojciech Bogusławski, Poznań 1887-1892 : [recenzja] Erazm Majewski Wojciech Bogusławski (aut. dzieła rec.) s. 118-124
"Dzieje pierwotne sztuki plastycznej w Europie od jej początku, aż do roku 500 przed Chrystusem (Urgeschichte der bildenden Kunst in Europa : von den Anfängen bis um 500 vor Christi)", Hoernes, Wiedeń 1898 : [recenzja] Salomon Reinach Moritz Hoernes (aut. dzieła rec.) s. 124-128
"Ludność wieśniacza w dobie piastowskiej", Fr. Piekosiński, Kraków 1896 : [recenzja] Erazm Majewski Franciszek Piekosiński (aut. dzieła rec.) s. 128-135
"Mapa archeologiczna gubernii Kijowskiej", W. Antonowicz, Kijów 1895 : [recenzja] Ksawery Chamiec W. Antonowicz (aut. dzieła rec.) s. 135-146
"Zur Paläoethnologie Mittel- und Südeuropa", Karl Penka, "Mittheil. Anthrop. Gesellschaft in Wien" (1897) : [recenzja] Erazm Majewski Karl Penka (aut. dzieła rec.) s. 146-148
"Early Man in Scotland", W. Turner, "Nature" (1898) : [recenzja] W. Turner (aut. dzieła rec.) s. 149-150
"O puvodu Slovanu : studie k slovanskym starożitnostem", Lubor Niederle, Praha 1896 : [recenzja] Bruno Wincenty Korotyński Lubor Niederle (aut. dzieła rec.) s. 150-153
"Gwara Kaszubska", Jan Karłowicz, "Wisła" (1898) : [recenzja] Jan Karłowicz (aut. dzieła rec.) s. 153-154
Wykaz muzeów archeologicznych w Niemczech, Francyi i Szwajcaryi. s. 155-157
Muzeum archeologiczne w Wilnie I. Banzemer s. 157-159
Tak się rozpraszają zabytki krajowe. s. 159-160
Muzeum nowe w Magdeburgu. s. 160-161
Popielnice twarzowe Erazm Majewski s. 161-162
Nowe stacye krzemienne Hieronim Łopaciński s. 163
Z Kalisza. s. 163
Sprawa muzeum miejskiego w Warszawie Bruno Wincenty Korotyński s. 163-171
Prawo i rozporządzenia dotyczące wykopalisk, "Gazeta Radomska" 10 XII 1895 : [przedruk] Szczęsny Jastrzębowski s. 171-173
Podział czasów przeddziejowych w Skandynawii s. 173-174
Napoje fermentowane s. 174-175
Próba chronologii Rosyi południowej (europejskiej) według Samokwasowa s. 174
Chronologia epoki bronzowej w Bawaryi wyższej s. 174
Odkrycia w Schweizersbildzie pod Szafuzą (Schaffhausen) w Szwajcaryi. s. 175-176
Monety arabskie nad Wisłą Erazm Majewski s. 175
Bibliografia archeologii przeddziejowej polskiej s. 177-195
Literatura ogólna : ważniejsze prace z ostatniego dwulecia (r. 1896 i 97). s. 196-204
Skorowidz analityczny do treści tomu pierwszego Światowita s. 205-210