Tytuł Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
ISSN 0082-044X
Wydawca Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
1971, Tom 32

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Metody stosowane w badaniach górnoplejstoceńskich osadów jaskiń Wyżyny Krakowskiej Teresa Madeyska-Niklewska s. 5-25
Niektóre aspekty genezy kultury ceramiki promienistej w Polsce Janusz K. Kozłowski s. 27-60
Studia nad kulturą łużycką w Turyngii Marek Gedl s. 61-127
Nouvelles interpretations de l'ecriture dite Maya A. L. Vollemaeer s. 129-144
Znalezisko pięściaka w pobliżu Radomia Stefan Karol Kozłowski Wojciech Twardowski s. 145-148
Nowy inwentarz paleolityczny z Tokar-Rąbierza, pow. Gostynin Stefan Karol Kozłowski Zygmunt Prószyński Elżbieta Sachse-Kozłowska s. 149-161
Kobiece cmentarzyska z późnego okresu wpływów rzymskich na Mazowszu wschodnim Tadeusz Malinowski s. 163-181
"The Earliest Settlements in Western Asia from the ninth to the end of the fifth millenium B. C.", James Mellaart, [w:] "The Cambridge Ancient History. Revised edition of volumes I and II", Cambridge 1967 : [recenzja] Jacek Lech James Mellaart (aut. dzieła rec.) s. 183-186
Kierunek Archeologii Polski na Uniwersytecie Jagiellońskim przed 1945 rokiem Marek Gedl s. 187-197
Dzieje Katedry Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1945-1970 Maria Magdalena Blombergowa Teresa Trębaczkiewicz-Oziemska s. 199-218
Katedra Archeologii Polski i Powszechnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w latach 1945-1969 Jan Gurba s. 219-225