Tytuł Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
ISSN 0082-044X
Wydawca Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
1932/1933, Tom 15

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Muzeum Archeologiczne im. Er. Majewskiego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w Pałacu Staszica Włodzimierz Antoniewicz s. 9-22
Zagadnienie wpływów Bliskiego Wschodu w kulturze fatjanowskiej Rosji Środkowej Stefan Przeworski s. 23-64
Material for the Archaeology of the Caucasus : Anthropomorphic Bronze Statuettes Alexis A. Zakharov s. 65-115
Miecze bronzowe z Wojciechowic w pow. jędrzejowskim w woj. kieleckiem Zofja Podkowińska s. 116-168
Die Kisten- und die Glockengräberkultur in Südostpolen Tadeusz Sulimirski s. 169-178
Die ostgermanischen Handelswege durch die Ukraine um die Mitte des ersten Jahrtausends vor Chr. Geb. Miron Korduba s. 179-191
Sprawozdanie z działalności Muzeum Archeologicznego im. Er. Majewskiego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : za okres od 1.VII. 1930 do 30.VI.1931 r. Włodzimierz Antoniewicz s. 192-196
Regulamin Muzeum Archeologicznego im. Er. Majewskiego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. s. 196
"Weltgeschichte der Steinzeit", Oswald Menghin, Wien 1931 : [recenzja] Włodzimierz Antoniewicz Oswald Menghin (aut. dzieła rec.) s. 197-198
"Der Silberring von Trichtingen. Festschrift der Archaeologischen Gesellschaft zu Berlin zur Feier des hundertjaehrigen Bestehens des Archaeoogischen Instituts des deutschen Reiches am 21 April 1929", Peter Goessler, Berlin 1929 : [recenzja] Janina Rosen Peter Goessler (aut. dzieła rec.) s. 199-200
"Bronzezeit am Jenissei. Ein Beitrag zur Urgeschichte Sibiriens", Gero v. Merhart, Wien 1926 : [recenzja] Włodzimierz Antoniewicz Gero von Merhart (aut. dzieła rec.) s. 199
Regulamin Redakcji "Światowita". s. 200