Tytuł Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
ISSN 0082-044X
Wydawca Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
1932/1933, Tom 15

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Muzeum Archeologiczne im. Er. Majewskiego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w Pałacu Staszica Włodzimierz Antoniewicz s. 9-22
Zagadnienie wpływów Bliskiego Wschodu w kulturze fatjanowskiej Rosji Środkowej Stefan Przeworski s. 23-64
Material for the Archaeology of the Caucasus : Anthropomorphic Bronze Statuettes Alexis A. Zakharov s. 65-115
Miecze bronzowe z Wojciechowic w pow. jędrzejowskim w woj. kieleckiem Zofja Podkowińska s. 116-168
Die Kisten- und die Glockengräberkultur in Südostpolen Tadeusz Sulimirski s. 169-178
Die ostgermanischen Handelswege durch die Ukraine um die Mitte des ersten Jahrtausends vor Chr. Geb. Miron Korduba s. 179-191
Sprawozdanie z działalności Muzeum Archeologicznego im. Er. Majewskiego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : za okres od 1.VII. 1930 do 30.VI.1931 r. Włodzimierz Antoniewicz s. 192-196
Regulamin Muzeum Archeologicznego im. Er. Majewskiego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. s. 196
"Weltgeschichte der Steinzeit", Oswald Menghin, Wien 1931 : [recenzja] Włodzimierz Antoniewicz Oswald Menghin (aut. dzieła rec.) s. 197-198
"Bronzezeit am Jenissei. Ein Beitrag zur Urgeschichte Sibiriens", Gero v. Merhart, Wien 1926 : [recenzja] Włodzimierz Antoniewicz Gero von Merhart (aut. dzieła rec.) s. 199
"Der Silberring von Trichtingen. Festschrift der Archaeologischen Gesellschaft zu Berlin zur Feier des hundertjaehrigen Bestehens des Archaeoogischen Instituts des deutschen Reiches am 21 April 1929", Peter Goessler, Berlin 1929 : [recenzja] Janina Rosen Peter Goessler (aut. dzieła rec.) s. 199-200
Regulamin Redakcji "Światowita". s. 200