Tytuł Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
ISSN 0082-044X
Wydawca Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
1994, Tom 39

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktora Jerzy Gąssowski s. 3-4
Jak datować wczesne średniowiecze? Jerzy Gąssowski s. 7-13
Datowanie absolutne i względne wybranych stanowisk wczesnośredniowiecznych Słowiańszczyzny Zachodniej Marek Dulinicz s. 14-31
Analiza ceramiki w tworzeniu względnych i bezwzględnych skal czasowych na przykładzie stanowiska 2a w Wyszogrodzie w woj. płockim Waldemar Andrzej Moszczyński s. 32-56
Absolute dating of central European prehistory Paul Barford s. 57-79
Problemy tworzenia chronologii bezwzględnej kultur archeologicznych Anna Pazdur Mieczysław F. Pazdur s. 83-104
Niektóre problemy interpretacji wyników kalibracji dat radiowęglowych Danuta Joanna Michczyńska Adam Michczyński s. 105-116
The chronology of the occupation of the region between the Dvina and the Lovat rivers B. Korotkevich A. Mazurkevich A. Miklyaev G. Zaitseva s. 117-124
The radiocarbon chronology of Zedmar neolithic culture in the South-Eastern Baltic area G. Possnert V. I. Timofeev G. I. Zaitseva s. 125-134
Datowanie metodą C14 a wyniki badań archeoloicznych : na przykładzie dwóch grodzisk (łużyckiego i wczesnośredniowiecznego) z terenów województwa zielonogórskiego Jarosław Lewczuk s. 135-142
Co datują laboratoria radiowęglowe? Sławomir Kadrow s. 143-151
Główne założenia projektu badawczego dotyczącego datowania C14 późnoplejstoceńskich i wczesnoholoceńskich luźnych znalezisk kościanych i rogowych z ziem polskich Ewa Gieysztor-Szymczak s. 152-154
Termoluminescencyjne datowanie neolitycznej ceramiki z terenu Małopolski : okolice Kazimierzy Wielkiej Grzegorz Adamiec Andrzej Bluszcz s. 157-181
Porównanie typologicznego datowania ceramiki z wynikami fizycznych metod datowania Andrzej Bluszcz Mieczysław F. Pazdur s. 182-192
Dendrochronologia : podstawy metodyczne i stan zastosowania badań w Polsce Marek Krąpiec Tomasz Ważny s. 193-214
Patyna powierzchni zabytków krzemiennych jako wyznacznik chronologiczny Jolanta Kamińska Karol Szymczak s. 215-223
Droga do POLEURO : wstępny projekt struktury bazy POLEURO jako rozwinięcia struktur baz datowań radiowęglowych ANDY i GdRDB Adam Michczyński s. 227-237
Wizualizacja danych bazy POLEURO w programie kartograficznym MAPINFO Ewa Marczak s. 238-246
Baza danych radiowęglowych ANDY : doświadczenia, problemy i perspektywy Mariusz S. Ziółkowski s. 247-270