Tytuł Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
ISSN 0082-044X
Wydawca Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
2002, Tom 4 (45), Numer B

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znalezisko ozdób srebrnych z okresu wędrówek ludów z Oterek, koło Reszla, województwo Warmińsko-Mazurskie Mateusz Bogucki s. 13-18
Góra katedralna w Chełmie jako przedmiot badań interdyscyplinarnych Andrzej Buko s. 19-28
Zapinki cebulowate z cmentarzyska miejskiego w Chersonezie Taurydzkim (Sewastopol, Krym, Ukraina) Roksana Chowaniec Radosław Karasiewicz-Szczypiorski s. 29-34
Elementy kultury amfor kulistych w wytwórczości ceramicznej społeczności kultury rzucewskiej na podstawie wybranych zespołów mikroregionu niedźwiedzióweckiego Joanna Gawrońska s. 35-56
Bródno Stare, st. I : wstępne wyniki badań osady wczesnośredniowiecznej Agnieszka Jaremek s. 57-68
Konsumpcja mięsa na wczesnośredniowiecznej osadzie Bródno Stare, stan. I Anna Gręzak Joanna Piątkowska-Małecka s. 69-77
Materiały z osady wczesnośredniowiecznej Wierzbin, województwo mazowieckie : st. AZP 56-64/17 Agnieszka Jaremek s. 79-86
Zbiory zabytków pradziejowych na Uniwersytecie Warszawskim Jerzy Kolendo s. 87-100
Broń jako wyraz zmian w obrządku pogrzebowym : analiza zestawów uzbrojenia w kulturze przeworskiej od młodszego okresu wpływów rzymskich do początku okresu wędrówek ludów Bartosz Kontny s. 101-144
Ostrogi z Pełczysk, powiat pińczowski : nowe oblicze stanowiska z okresu lateńskiego i okresu wpływów rzymskich Bartosz Kontny Marcin Rudnicki s. 145-157
Wały podłużne na mapie granicy mazowiecko-pruskiej Samuela Suchodolskiego Elżbieta Kowalczyk s. 159-164
Brakteaty krzyżackie z grodziska w Bezławkach : przyczynek do znajomości pruskich systemów osadniczych w Państwie Zakonnym Tomasz Nowakiewicz Marcin Rudnicki s. 165-172
Die Geschichte von Goldenen ringen aus Berliner Museum Wojciech Nowakowski s. 173-176
Zwierzęce szczątki kostne z wczesnej epoki żelazana na stanowisku X w Ząbiu, gmina Stawiguda, województwo warmińsko-mazurskie Anna Gręzak Alicja Lasota-Moskalewska Joanna Piątkowska-Małecka s. 177-188
Urazy czaszkowe ze szczególnym uwzględnieniem średniowiecznych stanowisk terenów dzisiejszej Polski Joanna Rajchert s. 189-204
Materiał osteologiczny z Szestna-Czarnego Lasu, stan. III, jako źródło informacji o pruskim stosie pogrzebowym Marcin Sabaciński s. 205-228
A problem of the bullet shaped cores : a global perspective Karol Szymczak s. 229-242
"Out-of-Africa" exodus : rozprzestrzenianie się hominidów we wczesnym i środkowym plejstocenie Wiesław Więckowski s. 243-248
Ponownie "odkryty" grób skrzynkowy w miejscowości Prusy (Jarantowice), powiat wąbrzeski Aleksandra Żórawska s. 253-254