Tytuł Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
ISSN 0082-044X
Wydawca Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 31
Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
2000, Tom 2 (43), Numer B

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pożegnanie prof. dr hab. Łucji Okulicz-Kozaryn (5.01.1953 - 16.02.1999). s. 11-21
Miecz z okładki "Światowita" Mirosława Andrzejowska s. 22-25
Symbolika ornamentów z litewskich okuć rogów do picia z okresu wędrówek ludów Mateusz Bogucki s. 26-34
Osadnictwo wiejskie na Wyżynie Sandomierskiej w świetle wyników badań Kleczanowa Andrzej Buko s. 35-42
Złodzieje i paserzy, dogmatycy i moraliści Aleksander Bursche s. 43-52
Zapinki kolankowate z "Prussia Museum", czyli o możliwościach przywrócenia do obiegu naukowego zabytków ze zbiorów królewieckich Adam Cieśliński s. 53-64
Osiedla nawodne z Mołtajn i Pieczarek na tle osadnictwa Pojezierza Mazurskiego we wczesnej epoce żelaza Jacek Gackowski s. 65-69
Cmentarzysko szkieletowe we wsi Zawady, gmina Zbuczyn, powiat Siedlce, województwo mazowieckie Joanna Kalaga s. 70-85
Schyłkowoneolityczny pochówek na stanowisku X w Ząbiu, gmina Stawiguda, powiat Olsztyn, województwo warmińsko-mazurskie Piotr Karczmarek Grzegorz Kałwak s. 86-90
"Dwustożkowate naczynia zdobione zaszczypywaniem" : głos w dyskusji nad ceramiką zachodniobałtyjską Maciej Karczewski s. 91-96
"Światowit" : sto lat dziejów czasopisma Jerzy Kolendo s. 97-111
Eksport niewolników pochodzących z Europy barbarzyńskiej na teren cesarstwa rzymskiego Jerzy Kolendo s. 112-127
Weryfikacyjne badania osiedli nawodnych na wschodnich Mazurach, przeprowadzone jesienią 1993 roku i wiosną 1994 roku Waldemar Ossowski Jerzy Marek Łapo s. 128-138
Wyniki podwodnych prac inwentaryzacyjnych przeprowadzonych na reliktach osady nawodnej w Rybicalu stan. 1, "Jezioro Ryńskie", gmina Ryn, województwo warmińsko-mazurskie Waldemar Ossowski Jerzy Marek Łapo s. 139-146
Szczątki zwierzęce ze stanowiska w Osinkach, województwo suwalskie Alicja Lasota-Moskalewska Joanna Piątkowska-Małecka s. 147-152
Cmentarzysko ciałopalne z okresu wczesnego średniowiecza w Stasinie, województwo mazowieckie : wyniki badań powierzchniowych : komunikat Ewa Marczak s. 153-157
Rozmowy z Henrykiem Rokitą, garncarzem z Rędocina Tadeusz W. Morysiński Henryk Rokita s. 158-164
Wczesnośredniowieczna głowica buławy bojowej z Olszynki Grochowskiej w Warszawie s. 165-169
Królewiecki krewniak "Światowita" Wojciech Nowakowski s. 170-176
Neandertalczycy Karol Piasecki Wiesław Więckowski s. 177-185
Pochówki końskie na obszarze Polski północno-wschodniej w I tysiącleciu n.e. Joanna Piątkowska-Małecka s. 186-201
Popielnice wanienkowate : analiza i próba interpretacji Radosław Jacek Prochowicz s. 202-209
Kubek odkryty na cmentarzysku w Ożumiechu, gmina Krzynowłoga Mała, na tle naczyń typu "ulwóweckiego" Tomasz Purowski s. 210-220
Przyczynek do problematyki starożytnego osadnictwa Mazowsza i Podlasia : stanowisko nr I w Patkowie, gmina Łosice, powiat Łosice, województwo mazowieckie Władysława Roszyk s. 221-230
Modelowanie w kształtownikach : uwagi na temat technik kucia w metaloplastyce kultury wielbarskiej Jarosław Strobin s. 231-252
Denar rzymski we wsi Lewaszówka, gmina Jastrzębia, powiat radomski Andrzej Szela s. 253-257
Bransoleta z mazurskiego cmentarzyska w Wyszemborku : ślad kontaktów z kulturą przeworską na Mazowszu? Paweł Szymański s. 258-266
Badania antropologiczne ludzkich szczątków kostnych pochodzących z grobów 178 i 179 z cmentarzyska ciałopalnego w Wyszemborku, gmina Mrągowo Wiesław Więckowski s. 266-267
"Ossa cremata" : obrządek pogrzebowy Galindów we wczesnym średniowieczu w świetle znalezisk na grodzisku w Szestnie - "Czarnym Lesie" Wojciech Wróblewski s. 268-285
Osada ludności kultury kurhanów zachodnionbałtyjskich w Piórkowie, województwo warmińsko-mazurskie Aleksandra Żórawska s. 286-290
Redakcja Rocznika Instytutu Archeologii UW "Światowit" do autorów i czytelników. s. 291-293