Tytuł Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
ISSN 0082-044X
Wydawca Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 34
Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
2011, Tom 9 (50), Numer B

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 11
Pożegnanie Profesora dr. hab. Jerzego Okulicza-Kozaryna Wojciech Nowakowski s. 13-15
Archeologiczne Muzeum Erazma Majewskiego w Warszawie Maria Krajewska s. 19-49
Kontakty Erazma Majewskiego z Włodzimierzem Demetrykiewiczem w latach 1895-1922 Marzena Woźny s. 51-78
Burins from Tanged Points : some Remarks on a Specific Way of Shaping of Tanged Points Michał Przeździecki Karol Szymczak s. 79-86
Nowe wyjątkowe siedlisko osadnicze paraneolitycznej kultury Zedmar na wschodnim cyplu wyspy Szczepanki (sektor "A") na Mazurach Witold Gumiński s. 87-144
Krzemienne groty strzał jako przykład wyznacznika początków epoki brązu na stanowisku 1 w Suchaczu, gm. Tolkmicko, woj. warmińsko-mazurskie Katarzyna Januszek s. 145-150
Typ Juodkrantė : iwieński i trzciniecki komponent stylistyczny w ceramice z rzucewskiej osady w Suchaczu Dariusz Manasterski s. 151-168
Groby i krąg kamienny z Błędowa w pow. wąbrzeskim (dawne Blandau, Kr. Culm) Marcin Woźniak s. 169-179
"Kurhany Jaćwięgów" : kilkadziesiąt lat naukowego mitu Wojciech Nowakowski s. 181-192
Nietypowe przedmioty w wyposażeniu dwóch pochówków z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w Radomiu, st. 4 Tomasz Kurasiński Kalina Skóra s. 193-212
Moravský Krumlov, Site IV : the Reconstruction of the Szeletian Reduction Strategy on the Basis of Refittings Zdeňka Nerudová s. 215-222
On the Classification of By-Products of the Reduction for Blades : some Aspects of Technology in Swiderian Assemblages Marcin Dziewanowski s. 223-233
Exchange of Lithics Seen from the Perspective of Flint Material Refitting : case study on the Final Paleolithic Site Krzeczów 9 in Zakole Załęczańskie Dominik K. Płaza s. 235-243
Multi-Aspect Analysis of Flint Materials from Suchodółka : Site 3 : the Świętokrzyskie Voivodeship Witold Grużdź Witold Migal Michał Przeździecki Katarzyna Pyżewicz s. 245-258
Sposoby rozpalania ognia w młodszej epoce kamienia na terenie ziem polskich w kontekście badań eksperymentalno-traseologicznych Katarzyna Pyżewicz Piotr Rozbiegalski s. 259-272
Ostrza typu Czchów : krzemieniarski wyznacznik kultury Otomani Paweł Valde-Nowak s. 273-277
Brudnice, st. V, woj. mazowieckie : badania w roku 2011 Andrzej Szela s. 281-286
Chełm (Góra Katedralna), woj. lubelskie : badania XIII-wiecznego zespołu rezydencjonalnego w roku 2011 Andrzej Buko s. 287-292
Czerwony Dwór, st. XXI, woj. warmińsko-mazurskie : badania w roku 2011 Paweł Szymański s. 293-297
Człuchów (Zamek), woj. pomorskie : badania w roku 2011 Maciej Kurdwanowski Michał Starski s. 299-304
Kośmidry, st. I, woj. warmińsko-mazurskie : badania w roku 2011 Paweł Szymański s. 305-308
Leginy, st. IX, woj. warmińsko-mazurskie : wyniki badań sondażowych w roku 2011 Agnieszka Jaremek Magdalena Nowakowska s. 309-312
Lębork (rynek), woj. pomorskie : badania w roku 2011 Michał Starski s. 313-318
Niemcowizna, st. 1, woj. podlaskie : badania w roku 2011 Ludwika Jończyk s. 319-322
Nowy Łowicz, st. 2, woj. zachodniopomorskie : badania w roku 2011 Adam Cieśliński Andrzej Kasprzak Zbigniew Stasiak s. 323-330
Petrykozy, woj. mazowieckie : badania w 2011 roku Władysława Roszyk s. 331-336
Puck (działka nr 123), woj. pomorskie : badania w latach 2010-2011 Karolina Blusiewicz s. 337-342
Puck (skarpa nadmorska), woj. pomorskie : badania w roku 2011 Ireneusz Nazaruk Michał Starski s. 343-348
Szurpiły, st. 8 ("Mosiężysko"), woj. podlaskie : badania w roku 2011 Ludwika Jończyk s. 349-353
Truszki-Zalesie, st. 3 (osada "Siedlisko"), woj. podlaskie : badania w roku 2011 Ewa Marczak s. 355-358
Twarogi Lackie, st. 9. woj. podlaskie : badania w roku 2011 Michał Dzik s. 359-362
"Origins of Agriculture in Western Central Asia. An Environmental-Archaeological Study", David R. Harris, Philadelphia 2010 : [recenzja] Karol Szymczak David R. Harris (aut. dzieła rec.) s. 365-366
Comment on Karol Szymczak's review of "Origins of Agriculture in Western Central Asia. An Environmental-Archaeological Study", Philadelphia 2010 David R. Harris s. 367