Tytuł Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
ISSN 0082-044X
Wydawca Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
1946/1947, Tom 19

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zagadnienie Prasłowiańszczyzny w świetle prehistorii Stefan Nosek s. 1-177, 90
Zabytki celtyckie na ziemiach Polski Janina Rosen-Przeworska s. 13, 179-322
Planowanie prac badawczych w terenie w zakresie archeologii prehistorycznej i wczesnodziejowej w Polsce Włodzimierz Antoniewicz Zofia Wartołowska s. 323-370
Wiktor Ber Zofia Wartołowska s. 371-373
Sprawozdanie Muzeum Archeologicznego im. Erazma Majewskiego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego Włodzimierz Antoniewicz s. 375-383
Avis. s. 383
Regulamin Redakcji Światowita. s. 383
Światowit Annuaire de Musée Archéologique Erasme Majewski de la Société des Sciences de Varsovie. s. 384-386