Tytuł Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
ISSN 0082-044X
Wydawca Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
1955, Tom 21

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Metoda badania analogii archeologicznych, historycznych i etnograficznych w studiach nad dziejami kultury materialnej Jerzy Kulczycki s. 7-40
Uwagi o znaczeniu i organizacji badań anatomii drewien kopalnych Halina Supniewska s. 41-48
Tatrzański rejon jaskiniowy Stefan Zwoliński s. 49-80
Grota Magury w Tatrach (1460 m), najwyżej w Polsce położona siedziba człowieka epoki lodowej Albin Jura s. 81-124
Kultura wstęgowej ceramiki malowanej na Lubelszczyźnie Stefan Nosek s. 125-138
Ludność kultury fatianowskiej w świetle badań antropologicznych Jerzy Dąmbski s. 139-146
Niektóre zagadnienia dotyczące obrzędów pogrzebowych kultury grobów kloszowych na podstawie cmentarzyska we wsi Transbór, pow. Mińsk Mazowiecki Alina Kietlińska s. 147-160
Wczesnośredniowieczny gród w Gnieźnie Witold Dalbor s. 161-246
Przyczynki do osadnictwa mazowieckiego na Podlasiu w XII-XIII wieku Krystyna Musianowicz s. 247-275
Miecze wczesnośredniowieczne w Polsce Wanda Sarnowska s. 276-323
Trepcza, grodzisko pod Sanokiem Tadeusz Żurowski s. 324-330
Wczesnośredniowieczne naczynia z czarnej gliny w Lund Ragnar Blomqvist Jadwiga Antoniewiczowa (tłum.) s. 331-349
Pomiar archeologicznych stanowisk naziemnych Tadeusz Żurowski s. 350-378
"Studia nad nazwami wód słowiańskich", J. Rozwadowski, Kraków 1948 : [recenzja] Z. Rysiewicz J. Rozwadowski (aut. dzieła rec.) s. 379-384
"Archeologia : rocznik Polskiego Towarzystwa Archeologicznego", t. 2 (1948) : [recenzja] s. 384-392
Regulamin Redakcji "Światowita". s. 392