Tytuł Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
ISSN 0082-044X
Wydawca Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 41
Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
1901, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poszukiwania archeologiczne w powiatach Lidzkim i Trockim (gub. Wileńska) Wandalin Szukiewicz s. 2, 3-29
Groby rzędowe kamienne w pow. Płockim Franciszek Tarczyński s. 30-32, 9
Kamień z "wanienką Matki Boskiej" Józef Kolski s. 33-41
Ślady przeddziejowe w mieście Rawie (gub. piotrkowska) i w najbliższej jego okolicy Maryan Wawrzeniecki s. 42-45
Kurhany i cmentarzyska w pow. Oszmiańskim, w gub. Wileńskiej Stanisław Jarocki s. 46-48
Szkielety i czaszki z cmentarzysk rzędowych powiatów Płońskiego, Płockiego i Sierpskiego Leon Rutkowski s. 49-59
Zabytki przeddziejowe we wsi Janina w pow. Stopnickim Erazm Majewski s. 1, 60-75
Jaskinia Borsucza nad rzeką Prądnikiem zbadana w latach 1898 i 1899 Stanisław Jan‏ Czarnowski s. 2, 75-84
Bronzy i kości ludzkie z grobu we wsi Koniuchy (pow. Wiłkomierski) Erazm Majewski s. 85-89
Opis kości ludzkich z grobu w Koniuchach Jan Tur s. 89-93
Powiat Stopnicki pod względem przedhistorycznym. Cz. 1 Erazm Majewski s. 95-161
Fedorówka Antoni Durzycki s. 162
Kurhany, stare śmietniska, oraz cmentarze w widłach Niemna i Hańczy Wacław Sieroszewski s. 163-164
Wyjaśnienie Maryan Wawrzeniecki s. 164-165
Wykopalisko w Kretkach Zygmunt Gloger s. 165-166
Wykopalisko z epoki la Tène w Smardzewicach, powiecie Opoczyńskim Bronisław Aleksandrowicz s. 166-168
Ludzkość w dobie przeddziejowej : streszczenie dzieła d-ra Lubora Niederlego p. t.: "Lidstvo v dobe předhistorycke" Ksawery Chamiec s. 171-199
Pierwsze pojawienie się żelaza : mowa prof. Montelius'a ze Stokholmu. Oskar Montelius s. 200-204
O ukazaniu się Słowian w Niemczech : przekład mowy wygłoszonej na 31-m zgromadzeniu T-wa Antropologicznego w Halli nad Salą d. 25 września 1900 r. Rudolf Virchow s. 205-216
Materyały do mapy archeologicznej : archeologia przeddziejowa w "Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów slowiańskich", wyd. pod red. F. Sulimierskiego, Br. Chlebowskiego i Wł. Walewskiego. T. 3, Warszawa 1882 Michał Rawicz-Witanowski s. 217-219
"Die Chronologie der ältesten Bronzezeit in Norddeutschland und Skandinavien", O. Montelius, Brunświk 1900 : [recenzja] Erazm Majewski Oskar Montelius (aut. dzieła rec.) s. 219-223
"Wanderungen und Siedelungen der germanischen Stämme in Mittel-Europa, von der ältesten Zeit bis auf Karl den Grossen", R. von Erckert, Berlin 1900 : [recenzja] Erazm Majewski Roderich von Erckert (aut. dzieła rec.) s. 223-226
"G. Ossowski. Esquisse biographique (20 novembre 1835 - 28 avril 1897), S. K. Kuzniecow, Warszawa 1898 : [recenzja] Hieronim Łopaciński S. K. Kuzniecow (aut. dzieła rec.) s. 226-227
"Gazeta Kaliska" 8 (1900) : [recenzja] Michał Rawicz-Witanowski s. 227-228
Rzeczy archeologiczne w 25-ciu rocznikach "Tygodnika Piotrkowskiego" Michał Rawicz-Witanowski s. 228-229
Dwa dokumenty. s. 229-232
Opinia Komisyi antropologicznej Ak. Um. w sprawie muzeów, poruszonej w piśmie Wydziału krajowego z d. 11 marca 1898 r. s. 230-232
Post-srciptum Redakcyi "Światowita". s. 232
Z powodu wykopalisk neolitycznych z ceramiką typu przedmiceńskiego T. Wołkow s. 233-237
Ś. p. Franciszek Tarczyński : wspomnienie pośmiertne. s. 237-238
Mogiły krakowskie. s. 239
Przyczynek do bibliografii literatury archeologicznej Hieronim Łopaciński s. 239-240
Muzeum p. Skarzyńskiej. s. 240
21 muzeów na 620 000 mieszkańców Erazm Majewski s. 241-242
Gęstość zabytków przedhistorycznych w Meklemburskiem. s. 242
Kolej dojazdowa Kielce-Busk. s. 242-243
Palenie ciał. s. 243
Okres kamienny w wieku XVIII-ym. s. 243
Literatura ogólna : ważniejsze prace z ostatniego dwulecia (r. 1899 i 1900). s. 244-248
Do Czytelników naszych Erazm Majewski s. 248-250
Skorowidz analityczny do treści tomu trzeciego "Światowita" Bruno Wincenty Korotyński s. 251-254