Tytuł Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
ISSN 0082-044X
Wydawca Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
2001, Tom 3 (44), Numer A

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Skróty tytułów czasopism. s. 7-11
Sprawozdanie z powierzchniowych badań terenowych prowadzonych w okolicach antycznego miasta Tanais Tatiana Arseniewa Tomasz Scholl s. 1, 13-15
Sprawozdanie z kampanii wykopaliskowej przeprowadzonej na terenie tzw. zachodniej nekropoli Tanais w sezonie 2000 Tatiana Arseniewa Tomasz Scholl s. 14, 17-19
Po co archeologia czyli o rabusiach, kolekcjonerach i archeologach Piotr Dyczek s. 21-28, 6
Minojczycy ante portas... : ślady minojskich oddziaływań w północno-wschodniej części basenu Morza Egejskiego Marta Guzowska Assaf Yasur-Landau s. 29-40
Rola protejchizmy w fortyfikacjach Azji Środkowej Krzysztof Jakubiak s. 41-45
Wiadomość o Janie Wężyku-Rudzkim (1792-1874), miłośniku egipskich starożytności : z dziejów zbiorów starożytności Uniwersytetu Warszawskiego Piotr Jaworski s. 3, 47-52
O funkcji achemenidzkich budowli odkrytych w Ałtyn Tepe, w północnym Afganistanie Barbara Kaim s. 53-58
Cytadela Chersonezu Taurydzkiego w okresie rzymskim : próba rozwarstwienia chronologicznego i rekonstrukcja planu zabudowy wewnętrznej Radosław Karasiewicz-Szczypiorski s. 59-75
Les cheveux du prêtre Zsolt Kiss s. 1, 77-79
Mezopotamskie Dimtu : budowla, osiedle, instytucja Rafał Koliński s. 81-89
Systemy irygacyjne w królestwie Urartu : uwarunkowania społeczno-polityczne powstania i rozwoju sieci irygacyjnej Maja Kornacka s. 91-99
Polskie wykopaliska archeologiczne w Libii : wykopaliska Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego w Ptolemais (Tolmeita) : sondaże 2001 r. Tomasz Mikocki s. 101-120, 28
Una leggenda medievale raffigurata all'antica : un ovale rinascimentale inedito del Museo Bardini a Firenze Jerzy Miziołek s. 12, 121-132
Polsko-izraelskie wykopaliska w Hippos (Susita) 2000-2001 : Kościół Północno-Zachodni (NWC) Jolanta Młynarczyk s. 133-141, 9
Importy amfor do Galii Cisalpińskiej : dane archeologiczne z obszarów Cisalpiny Iwona Modrzewska-Pianetti s. 143-156, 6
Przedstawienie liktora ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie Monika Muszyńska s. 157-164, 6
Importy amfor typu Forlimpopoli do Tanais w II i III wieku n.e. Swietłana Naumienko Karolina Paczyńska s. 165-174
Red slip pottery from the Kilen-balka necropolis (South Crimea) Victoria Nessel s. 175-182
Późnohellenistyczne i wczesnorzymskie domostwa Betsaidy Ilona Skupińska s. 183-188, 3
Wyprawy w Góry Srebrne i do Lasu Cedrowego : niektóre aspekty związków wschodniej Anatolii z północną Mezopotamią i Syrią we wczesnym okresie epoki brązu Anna Smogorzewska s. 189-196
Starčevo-impresso (lub impresso-Starčevo) to kultura, grupa kulturowa, czy jeszcze coś innego? Zdzisław Sochacki s. 197-201
Nowy sarkofag w Muzeum Narodowym w Warszawie T. Mikocki J. Żelazowski s. 13, 203-215
Przestrzeń prywatna a przestrzeń publiczna : prowizoryczne konstrukcje w portykach ulic kolumnowych Marta Żuchowska s. 2, 217-220
Do Redakcji "Światowita" Elżbieta Kowalczyk s. 221
Redakcja Rocznika Instytutu Archeologii UW "Światowit" do Autorów i Czytelników. s. 223-225