Tytuł Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
ISSN 0082-044X
Wydawca Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
1930/1931, Tom 14

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Marjan Himner (1887-1916) : bajończyk, archeolog, dr. Sorbony Lucyna Himner-Jarońska s. 9-14
Na śmierć Himnera, archeologa i lotnika J. L. Herlaine s. 15-16
Marian Himner, volontaire polonais Edmond Pottier s. 17-25
Étude sur la civilisation prémycénienne dans le bassin de la Mer Noire, d'après des fouilles personnelles Marian Himner s. 26-163
Plastyka eneolitycznej kultury ceramiki malowanej w Polsce Helena Cehak s. 164-252
Sprawozdanie z działalności Muzeum Archeologicznego im. Er. Majewskiego Towarzystwa Naukoweo Warszawskiego : za okres od 1.VII 1929 do 30.VI 1930 Włodzimierz Antoniewicz s. 253-255
Kilka słów odpowiedzi Włodzimierz Antoniewicz s. 255-256
Avis. s. 256