Tytuł Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
ISSN 0082-044X
Wydawca Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
1986, Tom 36

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
History, State and Further Directions of Research on Amber Working in the Stone and Early Bronze Ages in Europe Ryszard F. Mazurowski s. 7-35
Historia archeologii a importy antyczne z ziem Polski : grób książęcy (?) z Wielowsi, woj. tarnobrzeskie w świetle informacji F. M. Sobieszczańskiego Jerzy Kolendo s. 37-42
Studnie kultury przeworskiej z ziem Polski Wojciech Nowakowski Adam Waluś s. 43-64
Strzemiona z terenu Polski (do XIV wieku) : próba typologii Danuta Nowakowska-Cwetsch s. 65-81
Uwagi o terminach łacińskich używanych na określenie umocnień podłużnych : na marginesie pracy Jerzego Fogla o Wałach Zaniemyskich Elżbieta Kowalczyk s. 83-89
Konne, gm. Supraśl, woj. Białystok : ślady pochówka barwionego ochrą Karol Szymczak Marek Zalewski s. 93-95
Badania powierzchniowe w dorzeczu rzeki Czarnej Jan Michalski Ewa Twarowska s. 97-116
Cmentarzysko przy kościele św. Ducha w Wiślicy Joanna Kalaga s. 117-129
Wczesnośredniowieczne osadnictwo przy ul. Batalionów Chłopskich w Wiślicy Joanna Kalaga s. 131-174
Wyniki dotychczasowych badań archeologicznych grodziska w Pełczyskach, gm. Złota Pińczowska, woj. kieleckie Dorota Górna s. 175-178
Obsur i obsuria : kilka uwag o "SKAM-ie 71" Karol Szymczak S. W. Krukowski (aut. dzieła rec.) A. Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 181-183
"Starożytnicy i archeolodzy", Krzysztof Burek, Olsztyn 1977 : [recenzja] Wojciech Nowakowski Adam Waluś Krzysztof Burek (aut. dzieła rec.) s. 185-187