Tytuł Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
ISSN 0082-044X
Wydawca Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
1966, Tom 27

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktora Witold Hensel s. 5-6
Z historii badań w zakresie archeologii słowiańskiej Witold Hensel s. 7-23
Niektóre zagadnienia historiografii dawnych Słowian XIX i XX stulecia Włodzimierz Antoniewicz s. 24-93
Życie naukowe i dydaktyczne w Katedrze Archeologii Pierwotnej i Wczesnośredniowiecznej Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1945-1964 Zofia Wartołowska s. 94-108
Stanowisko w Majdanie, pow. Kolbuszowa w świetle badań w latach 1962-1963 Stefan K. Kozłowski s. 109-127
Warunki geologiczne stanowiska starszej i środkowej epoki kamienia Majdan-Ciułak w powiecie kolbuszowskim Jan Trzeciakowski s. 128-138
Osada kultury pucharów lejkowatych we wsi Mokrelipie, pow. Zamość Zdzisław Sochacki s. 139-154
Cmentarzysko kultury grobów kloszowych w Białołęce Dworskiej : teren Wielkiej Warszawy Bolesława Chomentowska s. 155-170
Szczątki zwierzęce z grodziska we wsi Sąsiadka, powiat Zamość Kazimierz Krysiak s. 171-201