Tytuł Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
ISSN 0082-044X
Wydawca Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
2002, Tom 4 (45), Numer A

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z kampanii wykopaliskowej w Tanais przeprowadzonej w sezonie 2002 Tatiana Arseniewa B. Balukiewicz J. Jabłonowska-Tarachy L. Kazakowa S. Naumienko A. Pastewka Tomasz Scholl s. 13-20
Warunki topograficzne antycznego Altinum odczytane z archiwalnych map wysokościowych Michela Bagolan Iwona Modrzewska-Pianetti Franco Pianetti s. 21-30
"Wołanie do żyjących" : inskrypcja z grobowca Merefnebefa z Sakkary Dorota Czerwik s. 31-37
Próba oceny jakości życia populacji ludzkich w Terce (Tell Aszara) i Tell Masaikh w środkowej epoce brązu i w pierwszym tysiącleciu n.e. Elżbieta Jaskulska Arkadiusz Sołtysiak s. 39-46
Wczesnodynastyczne pałace Mezopotamii Dorota Ławecka s. 47-60
Motywy triumfalne i batalistyczne w dekoracji ceramiki aretyńskiej Marzena Łuszczewska s. 61-72
Hippos (Sussita) : exploration of the North-West church complex (areas NWC and OPB) in 2002 Jolanta Młynarczyk s. 73-78
Periferie lagunari del territorio dell'antica Altinum Iwona Modrzewska-Pianetti Franco Pianetti s. 79-84
Osadnictwo kultury Majów okresu klasycznego w Nakum (Peten, Gwatemala) : wyniki badań peryferii ośrodka Justyna Olko s. 85-98
Dwie późnoantyczne mozaiki synonimiczne z Szeikh Zued (Egipt) i Vinon (Francja) Marek T. Olszewski s. 99-105
Amfory grecko-italskie jako świadectwo handlu w IV i III wieku p.n.e. : typologia, produkcja, dystrybucja i sposoby oznakowania Karolina Paczyńska s. 107-120
Badania archeologiczne w dolinie rzeki Culebras na północno-centralnym wybrzeżu Peru : wyniki prac terenowych w sezonie 2002 Miłosz Giersz Patrycja Prządka s. 121-126
Opactwo w Saint-Denis w relacjach polskich podróżników (XVII w.) Monika Rekowska-Ruszkowska s. 127-155
Some remarks on the use of duckbill fenestrated axes in the middle bronze Near East Łukasz Rutkowski s. 157-160
"Intra fines imperii" : centrum obozu w Novae : wykopaliska 1997-2002 Tadeusz Sarnowski s. 161-166
"Extra fines imperii" : rzymski posterunek wojskowy w okolicach Sewastopola na Krymie Radosław Karasiewicz-Szczypiorski Tadeusz Sarnowski Oleg Savelja s. 167-172
Firesiede : rooms with hearths in Early Helladic non-monumental domestic architecture Małgorzata Siennicka s. 173-178
Mycenaean settlement patterns in the Saronic Gulf Małgorzata Siennicka s. 179-193
Pieczęcie i ich rola w rejonie górnego Eufratu we wczesnej epoce brązu (ca 3100-2000 p.n.e.) Anna Smogorzewska s. 195-204
Zwierzyniec szakrański : zawieszki i paciorki zoomorficzne z grobów dziecięcych na stanowisku Tell Rad Shaqrah (Syria) Dariusz Szeląg s. 205-214
Podia with stucco decoration from the Temple of Fire at Mele Hairam in southern Turkmenistan Marcin Wagner s. 215-218
Skaryfikacja, tatuaż i malowanie twarzy w kulturze Moche : propozycja typologii dla "naczyń portretowych" Janusz Wołoszyn s. 219-224