Tytuł Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
ISSN 0082-044X
Wydawca Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
1913, Tom 11

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cmentarz ciałopalny bez popielnic w Wysokiem (pow. Sejnejski) Stefan Krukowski s. 1-13, 2
Siedziba neolityczna na "Babiej Górze" w Iwanowicach, pow. Miechowski, gub. Kielecka Leon Kozłowski s. 15-41
Cmentarz w Piwonicach (pow. Kaliski) Stefan Krukowski s. 2, 43-50
Cmentarz w Imiełkowie (pow. Koniński) Stefan Krukowski s. 1, 51-59
Jama mieszkalna na górze Klin w Iwanowicach (pow. Miechowski, gub. Kielecka) Leon Kozłowski s. 61-76
Miniatura neolityczna siedziby przedhistorycznej z Popudni Erazm Majewski s. 3, 77-79
Stanowiska Przedhistoryczne w Dorzeczu Chodla i Źródeł w pow. Puławskim gub. Lubelskiej Z. Rybka s. 80-83
Sprawozdanie z działalności i rozwoju naszego Muzeum przedhistorycznego za rok 1913. s. 84-90
"Dzieje Prus Królewskich. Czasy przedhistoryczne", Stanisław Kujot, Toruń 1913 : [recenzja] Józef Kostrzewski Stanisław Kujot (aut. dzieła rec.) s. 91-98
"Cmentarzysko ciałopalne koło Przeworska (z epoki cesarstwa rzymskiego)", Karol Hadaczek, Lwów 1909 : [recenzja] Józef Kostrzewski Karol Hadaczek (aut. dzieła rec.) s. 98-103
"Archeologia przedhistoryczna w XXI tomie << Pamiętnika Fizyograficznego >>", Warszawa 1913 : [recenzja] Józef Kostrzewski s. 103-105
"Człowiek na ziemiach naszych", J. Talko-Hryncewicz, Warszawa ; Kraków 1913 : [recenzja] Józef Kostrzewski J. Talko-Hryncewicz (aut. dzieła rec.) s. 105-109
Ważniejsze prace z dziedziny prahistoryi z lat 1912 i 1913. s. 110-112