Tytuł Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
ISSN 0082-044X
Wydawca Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
1998, Tom 41, Numer B

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa. s. 301
Polskie surowce krzemienne w materiałach magdaleńskich z Morawskiego Krasu Marcin Bednarz s. 307-322
The size of domestic sheep (ovis aries l.) in Europe and Asia from the neolithic to the middle ages Henryk Kobryń Alicja Lasota-Moskalewska Krzysztof Świeżyński s. 323-348
Osada czy miejsce kultu? : stanowisko II w Wyszemborku, gmina Mrągowo, województwo olsztyńskie, w świetle badań wykopaliskowych przeprowadzonych w latach 1995-1996 Dariusz Manasterski Adam Waluś s. 349-366
Od epoki żelaza po schyłek okresu wędrówek ludów : badania w 1995 r. zespołu osadniczego nad jeziorem Salęt, koło Wyszemborka, gmina Mrągowo Magdalena Fedorczyk Wojciech Nowakowski Paweł Szymański s. 367-387
Próba odtworzenia technik walki mieczem w młodszym okresie przedrzymskim : wpływ formy broni na jej zastosowanie Bartosz Kontny s. 388-406
Skarby i pojedyncze znaleziska monet rzymskich z bursztynem w kulturze przeworskiej Przemysław Wielowiejski s. 407-413
Posążek z kości przedstawiający gladiatora (rękojeść składanego nożyka) z cmentarzyska w Grzybowie, województwo tarnobrzeskie Krzysztof Garbacz Jerzy Kolendo Alicja Lasota-Moskalewska s. 414-439
Zwierzęcy materiał kostny z halsztackiego osiedla nawodnego w Pieczarkach, gmina Giżycko Anna Gręzak s. 440-444
Szczątki zwierzęce z halsztackiego osiedla nawodnego w Mołtajnach, gmina Barciany Anna Gręzak s. 445-451
Archeologia polski plemiennej : esej Jerzy Gąssowski s. 452-457
Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych na stanowiskach 2 i 5 w Podebłociu, gmina Trojanów, województwo siedleckie, w 1996 roku Ewa Marczak s. 458-480
Wyniki badań mechanoskopowych trzech tabliczek z Podebłocia : komunikat Ewa Marczak s. 481-482
Osada przygrodowa na stanowisku nr III w Chlebni, gmina Grodzisk Mazowiecki, województwo stołeczne warszawskie : przyczynek do studiów nad osadnictwem przygrodowym na Mazowszu Południowo-Zachodnim Joanna Kalaga Mariusz Olsienkiewicz s. 483-496
Powracający temat : wały podłużne pogranicza mazowiecko-pruskiego : opracowanie wstępne Elżbieta Kowalczyk s. 497-508
Wał graniczny : ze studiów nad pograniczem mazowiecko-krzyżackim : opracowanie wstępne Elżbieta Kowalczyk s. 509-518
"Smok" z Czarnego Lasu : ozdoba skandynawska znaleziona na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Szestnie, stanowisko III, woj. olsztyńskie Wojciech Wróblewski s. 519-530
Nowe odkrycia zausznic typu Borszczewka Tomasz Nowakiewicz s. 531-545
Kierunki badań ceramiki z wykopalisk : aspekty dydaktyczne Andrzej Buko s. 546-556
"Polska w dobie zjazdu gnieźnieńskiego i jej miejsce w kulturze europejskiej X-XX w." : założenia i cele programu Andrzej Buko s. 557-564
Archeologia Archipelagu Sołowieckiego i wysp Kuzawa Karol Piasecki Agnieszka Pietrzak s. 565-578