Tytuł Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
ISSN 0082-044X
Wydawca Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
1960, Tom 23

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Niepełna bibliografia prac drukowanych prof. dra Włodzimierza Antoniewicza Jadwiga Lewakowska s. 9-22
Członkostwo i udział Włodzimierza Antoniewicza w pracach instytucji naukowych polskich i zagranicznych Jadwiga Lewakowska s. 23-28
Some Suggestions Concerning Archaeologic Records and Archaeologic Cultures Jiři Neustupný s. 31-40
Zum Aussagewert von Fund- und Kulturprovinzen Lothar Kilian s. 41-85
Niektóre zagadnienia z najdawniejszych dziejów tańca Maria Sobolewska-Drabecka s. 87-112
Problèmes fondamentaux de la préhistoire Serbe Milutin V. Garašanin s. 113-125
Malowidła naskalne prymitywów Afryki Południowej ze szczególnym uwzględnieniem techniki ich wykonania Kazimierz Moszyński s. 127-150
W sprawie tzw. "pramonoteizmu" w paleolicie Włodzimierz Szafrański s. 151-160
Skład wyrobów makrolitycznych przemysłu świderskiego stanowiska wydmowego Świdry Wielkie I Ludwik Sawicki s. 161-188
Peut-on admettre - du point de vue chronologique : une participation des tribus de la civilisation à céramique peinte Ouest-Transylvaine à la "migration Dimini"? Vladimir Dumitrescu s. 189-200
Östlicher Einfluss in der schwedischen Wohnplatzkultur der jüngeren Steinzeit Märten Stenberger s. 201-217
Die Herkunft der schwedischen Bootaxtkultur Edward Šturms s. 219-234
Neue Beiträge zur Verbreitung des Bernsteins in Kammkeramischem Gebiet Aarne Äyräpää s. 235-247
Górnictwo krzemienia nad rzeką Kamienną Tadeusz Żurowski s. 249-279
Remarks Concerning the Distribution of Some Varieties of Flint in Poland Tadeusz Sulimirski s. 281-307
Главни периоди в развитието на културата през неолита и медната епоха в България в светлината на най-новите археологически проучвания Georgi Il. Georgiev s. 309-339
Angaben zur kupferzeitlichen Chronologie des Karpathenbeckens J. Banner I. Bognár-Kutzián s. 341-361
Ornamente der Keramik der ungarländischen Kupferzeitlichen Bodrogkereszturer Kultur Pál Patay s. 363-387
A Survey of the Bronze Age Culture in the Southeastern Baltic Area Marija Gimbutas s. 389-433
Einige Probleme der ungarischen Spätbronzezeit A. Mozsolics s. 435-450
Einige Bronzenadeln der Jüngsten Bronzezeit Schwedens Birger Nerman s. 451-457
Eine Gesichstürurne aus Schonen, Südschweden Berta Stjernquist s. 459-472
Mouvements Lusaciens et migration pontique P. Bosch-Gimpera s. 473-477
Kamienna konstrukcja kultowa pod szczytem na północnym stoku Góry Ślęży Helena Cehak-Hołubowiczowa s. 479-493
Brązowy skarb halsztacki z miejscowości Ginetówka, pow. Grójec Bolesława Chomentowska s. 495-522
Scythian Mirrors in the Carpathian Basin M. Párducz s. 523-544
Avis. s. 545
Od Redakcji. s. 547